Yönetici DSpace İstanbul Üniversitesi ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: acikerisim@istanbul.edu.tr