Show simple item record

dc.contributor.authorTECİMEN, Hüseyin Barış
dc.contributor.authorOKAN, TANER
dc.contributor.authorSEVGİ, ORHAN
dc.date.accessioned2021-03-05T07:21:30Z
dc.date.available2021-03-05T07:21:30Z
dc.identifier.citationOKAN T., SEVGİ O., TECİMEN H. B. , "Türkiye’de Toprak Kullanma ve Koruma Kültürü", Acta Turcica, cilt.IV, ss.119-131, 2012
dc.identifier.otherav_9350f7ff-025d-4512-9ac7-c8b17970d954
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/99307
dc.identifier.urihttp://www.actaturcica.com/sayi7/IV_09.pdf
dc.description.abstractTürkiye’nin toprak kaynakları farklı nitelik ve nicelikteki sorunların etkisi altındadır. Şüphesiz ki, bu sorunların ortaya çıkması ve sonrasında önlenmesi toprağı kullanma ve koruma kültürü ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda toprak kaynakların iyi yönetilebilmesinin araçlarından biri de “kullanma ve koruma kültürü” olarak karşımıza çıkmaktadır. Toprak varlıklarını korumak, bu kaynakları kullanarak ya da ondan yararlanarak bugüne değin ortaya çıkarılmış tüm kültür ögelerinin de korunması anlamına gelmektedir. Bu nedenle kültür tarihimizde toprağa ilişkin kullanım biçimlerinin tespiti ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada kültürümüzde bir kaynak olarak toprağa dayalı geleneklerden anız yakma, başaklama, imece, geleneksel el sanatları ile yazlık ve kışlak kültürleri tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Toprak, kullanma kültürü, koruma kültürü.
dc.language.isotur
dc.subjectTarımsal Bilimler
dc.subjectZiraat
dc.subjectTarım ve Çevre Bilimleri (AGE)
dc.subjectÇevre / Ekoloji
dc.titleTürkiye’de Toprak Kullanma ve Koruma Kültürü
dc.typeMakale
dc.relation.journalActa Turcica
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , ,
dc.identifier.volumeIV
dc.identifier.startpage119
dc.identifier.endpage131
dc.contributor.firstauthorID706967


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record