Show simple item record

dc.contributor.authorKaşgarlı, Reyila
dc.date.accessioned2021-03-02T16:02:44Z
dc.date.available2021-03-02T16:02:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKaşgarlı R., "20. YÜZYILIN BAŞINDAN GÜNÜMÜZE UYGUR TÜRKLERİNİN KULLANDIĞI ALFABELER VE BU ALFABELER İLE BASILAN ŞİİRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", TÜRKLAD-Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.269-287, 2020
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_6ccb03ff-b931-4fa1-b7b2-fedf3411bee9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/2173
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30563/turklad.808178
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/6ccb03ff-b931-4fa1-b7b2-fedf3411bee9/file
dc.description.abstractUygur Türkleri, anavatanları Doğu Türkistan başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Türkiye gibi pek çok ülkede yaşamaktadırlar. Gelişmiş bir yazı dili olan Çağdaş Uygur Türkçesi ile zengin bir edebiyat ortaya konulmuştur. Edebî ürünlerin, Arap alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi ile yayımlanması ve bu edebî ürünler arasında şiir örneğinde görebileceğimiz gelişme veya durgunluk, Uygurların içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum ile doğrudan ilişkilidir. Bahsi geçen alfabeler kimi zaman resmî olarak kimi zaman ise gayri resmî olarak kullanılmıştır. Şiirlerin konusu ve içeriği incelendiğinde, Arap alfabesinin kullanıldığı dönemde gelişme kaydettiği ve çeşitli konuların ele alındığı, Latin alfabesinin kullanıldığı dönemde durgunluk yaşadığı ve duygusuz propaganda metinlerinin yoğunluk kazandığı görülmüştür. Kiril alfabesi, Doğu Türkistan’da iki yıl pilot uygulamada kullanıldığı için basın yayında yer almamıştır. Ancak Kazakistan’daki Uygurların bu alfabe ile çeşitli konularda şiirler yayımladığı görülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Alfabenin edebî eserlerin gelişimine olan etkisi ve/veya bu etkiyi tetikleyen diğer etmenler, şiir özelinde tartışılmaya çalışılmıştır.
dc.language.isoeng
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.title20. YÜZYILIN BAŞINDAN GÜNÜMÜZE UYGUR TÜRKLERİNİN KULLANDIĞI ALFABELER VE BU ALFABELER İLE BASILAN ŞİİRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
dc.typeMakale
dc.relation.journalTÜRKLAD-Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
dc.identifier.volume4
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage269
dc.identifier.endpage287
dc.contributor.firstauthorID2488196


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record