Show simple item record

dc.contributor.authorTanrıverdi, Haluk
dc.date.accessioned2021-03-03T07:49:23Z
dc.date.available2021-03-03T07:49:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTanrıverdi H., "HEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERLERİ İLEÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİNCELENMESİ", Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.13, ss.1183-1204, 2017
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_141910e2-e1aa-46b8-9cd3-41b51ca27af2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/18911
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/141910e2-e1aa-46b8-9cd3-41b51ca27af2/file
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında farklı düzeylerde görev yapan hemşirelerin profesyonel değerleri ile örgütsel vatandaşlık davranış düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul İlinde bulunan 3 Eğitim ve Araştırma Hastanesinin klinik ve polikliniklerinde kolayda örneklem metoduna göre belirlenen yönetici hemşire, sorumlu hemşire ve hemşire olarak çalışan toplam 340 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada aralıklı Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ile, aralıklı Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıştır. Niceliksel veriler; t-testi, Tek yönlü (One way) Anova testi, Tukey Post Hoc testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Hemşirelerin Profesyonel değerler ve örgütsel vatandaşlık davranış ortalamaları yüksek düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Genel profesyonel değer düzeyi ile genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Hemşirelerin sorumluluk düzeyi, harekete geçme düzeyi ve güvenlik düzeyi genel örgütsel vatandaşlık davranış düzeyini arttırmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışanlara sağlanacak güvenli ortamlar, sorumlu tutum ve davranışların kazandırılması, inisiyatif kullanabilme imkânlarının oluşturulması; onların kurumlarında kendilerinden beklenen tutum ve davranışlara yönelmesinde önemli etkenler olacaktır.
dc.language.isoeng
dc.subjectEkonomi ve İş
dc.subjectİşletme
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectİŞ
dc.titleHEMŞİRELERİN PROFESYONEL DEĞERLERİ İLEÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞDÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİNCELENMESİ
dc.typeMakale
dc.relation.journalUlakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Turizm İşletmeciliği Bölümü
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue13
dc.identifier.startpage1183
dc.identifier.endpage1204
dc.contributor.firstauthorID2199107


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record