Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkale, Nermin
dc.date.accessioned2023-02-21T09:21:35Z
dc.date.available2023-02-21T09:21:35Z
dc.identifier.citationTaşkale N., Havacılıkta Kural Dışı Yolcular ve Hava Öfkesi, "Havacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar", Pınar Ünsal,Seda Çeken, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.663-697, 2022
dc.identifier.otherav_2cf656a7-b258-41e4-bf05-9730e230b18c
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/187416
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/2cf656a7-b258-41e4-bf05-9730e230b18c/file
dc.description.abstractYolculuk sürecinde rol oynayan tüm aktörleri kapsayan hava öfkesi olayları hava yolu taşımacılığında psikososyal risk unsurlarındandır. Ayrıca, hava yolu yolculuğunun maliyetinin artmasına da neden olmaktadır. Yolcu ve uçuş sayısındaki artış hava öfkesi olaylarını da artırmaktadır. Günümüzde hava öfkesi yolcular, uçuş ekibi, şirketler ve uluslararası örgütler için önemli bir gündem maddesidir. Hava öfkesi olaylarının uçak türü ve sınıfı, yolculukla ilgili faktörler, sosyodemografik özellikler, kişilik özellikleri, sigara, alkol ya da madde kullanımı, stres, uçuş korkusu, ruh sağlığı ile ilgili diğer meseleler, uçuş hizmetine yönelik beklentiler ve kişilerarası atıflarla ilişkili olduğu görülmektedir. Tüm bu faktörler tek başına ya da etkileşim halinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hava öfkesi olaylarının güç dengesizlikleri, davranışçı yaklaşımlar ve iç içe ekolojik model gibi kişilerarası çatışma kuramları kapsamında değerlendirilip incelenmesi mümkündür. Hava öfkesi olaylarının sonucunda uçuş güvenliği riske girip ölümcül sonuçlar yaşanabilmektedir. Ayrıca, yolcuların ve hava yolu çalışanların ruh sağlığında olumsuz etkiler gözlenmektedir. Dahası, hava yolu şirketleri ve örgütleri ciddi mali kayıplar yaşayabilmektedir. Bu önemli sorunun çözümünde dikkat edilebilecek ilk nokta hava öfkesinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin belirlenip çözüme kavuşturulmasıdır. Bu yaklaşıma örnek olarak alkol zehirlenmesinin önüne geçebilmek adına alkol servisinde kısıtlamalara gidilmesi verilebilir. Ayrıca, personelin uyarı kartları veya etkisizleştirme ekipmanları kullanması da mümkündür. Dolayısıyla hava yolu şirketi personelinin hava öfkesi olaylarına yönelik eğitimler alması gerekmektedir. Havacılık alanında uzmanların ve sektörün işbirliği ile konuyu ele almasının yenilikçi çözümler üretilmesine ve hava öfkesi olaylarının önlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
dc.language.isotur
dc.publisherIstanbul University
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectPsikoloji
dc.subjectPSİKOLOJİ, DENEYSEL
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectUygulamalı Psikoloji
dc.subjectPsikoloji (çeşitli)
dc.subjectGenel Psikoloji
dc.subjectSosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
dc.titleHavacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar
dc.typeKitapta Bölüm
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Psikoloji Bölümü
dc.contributor.firstauthorID3445175


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record