Show simple item record

dc.contributor.authorAkdemir Ömür, Gökçe
dc.date.accessioned2021-03-02T15:38:05Z
dc.date.available2021-03-02T15:38:05Z
dc.identifier.citationAkdemir Ömür G., "2006-2018 YILLARI ARASINDA GEM'DEKİ (GLOBAL ENTREPRENEURIAL MONITOR) TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ DAVRANIŞ VE TUTUM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Ocak 2021, ss.196-218
dc.identifier.otherav_bcb3e05d-293c-4772-88d7-3f86cc221630
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/1571
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/bcb3e05d-293c-4772-88d7-3f86cc221630/file
dc.description.abstractGirişimci en basit şekliyle kar elde etmek amacıyla girdileri bir araya getirip mal ve hizmet üretirken riski üstelenen kişidir. Bu tanımı sadece hammadde, mal, hizmet ve risk ile ilişkilendirmek, doğrusal bir düzende yeterli gibi görünebilir. Ancak bu tanım özellikle 2000’li yıllarda yeni normalin doğasında olan ve kaostan beslenen doğrusal olmayan ekosistemlerde yeterli değildir. Artık değişken dinamik ekosistemlerde girişimciliği “yeni bir fikri, iş modeline dönüştüren ve riski üstlenen kişi” olarak tanımlamak daha doğrudur. Yeni normal düzende küreselleşme, teknolojik gelişmeler, enfomasyon teknolojilerindeki ilerlemeler ve dijitalleşme, girişimcileri küresel bir oyuncu olarak rakipleriyle, tedarikçileriyle ve diğer paydaşlarıyla birlikte büyük bir sistemin parçası haline getirmiştir. Girişimciler iş modellerinde, üretim süreçlerinde ve tüm uygulamalarında hammaddeyi, enerjiyi ve bilgiyi bir araya getirirken üstlendikleri risk ve motivasyon kaynakları dönemin koşullarından etkilenir. Girişimciler ülke ekonomilerinin gelişiminde ve teknolojik ilerlemede önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla zamana ve koşullara paralel olarak ülkelere göre girişimcilerin davranış ve tutumları küresel ölçekte önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada ise küresel ölçekte yıllara göre çok sayıda ülkedeki girişimcilerin davranışlarını ve tutumlarını endekste bir araya getiren Global Entrepreneurial Monitor (GEM)’ün 2006 ve 2018 yılları arasındaki Türkiye verileri incelenecektir. GEM’deki ilgili dönemlerdeki Türkiye’nin girişimci davranış ve tutumlarındaki değişimlerin, karar verme yöntemlerinden olan Ağırlıklandırılmış Hiyerarşi Süreci (AHP) ile TOPSİS-Çoklu Karar Verme (TOPSIS Multicriteria Decision Making Method) yöntemlerinden yararlanarak bir değerlendirmesi yapılacaktır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye için tespit edilen en ideal döneme ait girişimci davranış ve tutumlarına ilişkin veriler, ulusal ve ulus ötesi gelişmeler ile de ilişkilendirilecektir. Çalışma konusu olan girişimci davranış ve tutumları ile ilgili kurgulanan kavramsal ve metodolojik yaklaşımın, ilgili alandaki olası çalışmalara fikir vermesi açısından katkı getireceği düşünülmektedir.
dc.language.isoeng
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.title2006-2018 YILLARI ARASINDA GEM'DEKİ (GLOBAL ENTREPRENEURIAL MONITOR) TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ DAVRANIŞ VE TUTUM VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Siyasal Bilgiler Fakültesi , İşletme Bölümü
dc.contributor.firstauthorID2518901


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record