Now showing items 1-1 of 1

    • Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar 

      Baş, Halim; Kocakaya, Muhammed Erkam
      Türkiye emek piyasasında gençlerin işgücüne katılım durumlarının ve genç işgücüne yönelik ulusal politikaların analiz edildiği bu makalede genç nüfus TÜİK’in de referans aldığı 15-24 yaş aralığı olarak belirlenmiştir. 15-24 ...