Recent Submissions

  • Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri 

    Muslu, Ramazan (Erkam Yayınları, 2005)
    Mustafa Kemâleddin el-Bekrî, Halvetiyye tarîkatının Bekriyye şubesi kurucusudur. Abdülgani en-Nablûsî’nin himayesinde yetişti. Şam’da tanıştığı Halvetî-Şâbânî şeyhi Abdüllatîf b. Hüsâmeddin’e intisap etti. Şeyhinin vefâtından ...