Sub-communities within this community

Recent Submissions

  • Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk 

    Paslı, Ali; Kaya, Arslan; Engin, Baki İlkay; Aşıkoğlu, Şehriban İpek; Oğuz, Elif (Istanbul University Press, 2020-12-21)
    Türk hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyumunun sağlanması, tam üyelik hedefi bağlamında ve bunun dışında ülkemizde önemini ve güncelliğini koruyan bir meseledir. Küresel ticaret, yalnızca ülkemiz değil bütün dünya ülkelerinde ...