Show simple item record

dc.contributor.authorSarıtaş, Murat
dc.date.accessioned2021-03-04T19:42:04Z
dc.date.available2021-03-04T19:42:04Z
dc.identifier.citationSarıtaş M., "Fakihlerimizin Görüşleri Naslardan Önceliklidir": Ebû Sa‘îd el-Hâdimî’nin Nas-Mezhep İlişkisi Problemine Dair Görüşleri, "Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl", Ahmed Hamdi Furat,Osman Sacid Arı,Nilüfer Kalkan, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.163-178, 2018
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_9109d5e3-87ad-49f1-8e15-54a316bd84fd
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/97867
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/9109d5e3-87ad-49f1-8e15-54a316bd84fd/file
dc.description.abstractÖzetHâdimî Mecâmi‘u’l-hakâik isimli fıkıh usulü eserinde nas-mezhep ilişkisi problemine yaklaşımını “fukahâmızın görüşleri naslardan önceliklidir” şeklinde çarpıcı bir cümleyle dile getirmiştir. Bu ifadeler her ne kadar fürû-ı fıkıhta modern dönem öncesi Hanefî fakihlerinin standart yaklaşımını temsil etse de fıkıh usulünün yerleşik söylemiyle çelişir görünmektedir. Nitekim Mecâmi‘’den önceki Hanefî usul eserlerinde bu tür bir cümleyle neredeyse hiç karşılaşılmaz. Bu çalışma, mezkûr cümlenin teorik/usûlî zeminini ve Mecâmi‘’e girmesine yol açan bağlamı tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Osmanlı merkez topraklarında fakihlerle mutasavvıflar arasında yaşanan gerilimin/tartışmaların söz konusu cümlenin Mecâmi‘’e girmesinde etkili olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca “fukahamızın görüşleri” ifadesinin Hanefî geleneğinin İbn Mes‘ûd gibi Hz. Peygamber dönemindeki kaynaklarının Hz. Peygamber’den öğrenip tatbik ettiği hükümlere karşılık geldiği iddia edilmektedir. Anahtar kelimeler: Hadimi, Mecami‘u’l-hakaik, Nas, Mezhep, Yorum, İctihat, Hanefi, Osmanlı, 18. Yüzyıl
dc.language.isotur
dc.publisherZeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
dc.subjectDİN
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectİlahiyat
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler (AHCI)
dc.titleSahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl
dc.typeKitapta Bölüm
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , İlahiyat Fakültesi , Temel İslam Bilimleri Bölüm
dc.contributor.firstauthorID2206439


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record