Show simple item record

dc.contributor.authorDEMİR, EKREM
dc.date.accessioned2021-03-03T18:00:21Z
dc.date.available2021-03-03T18:00:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationDEMİR E., "HEZÂRFEN HÜSEYİN B. CA'FER İSTÂNKÖYÎ'NİN FİHRÎSÜ'L-ERVÂM ADLI ESERİNDE GEÇEN BİTKİ ADLARI", TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.46, sa.46, ss.1-28, 2012
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_4cb3919d-6fdd-4907-9fc9-479820d832d9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/54904
dc.description.abstractTarihçi olma yönü ön plana çıkan Hezârfen Hüseyin Efendi’nin tıpla ilgili çalışmaları da kayda değer niteliktedir. Özellikle Osmanlı Türkçesi tıp terimlerinin alfabetik şekilde ortaya konulması konusunda önemli çalışmaları olmuştur. Fihrîsü'l-Ervâm ve Lisânü’l-Etibbâ adını verdiği iki tıp lügati bu konuda ortaya konulmuş önemli eserlerdir. Hezârfen Hüseyin Efendi bu eserlerden Fihrîsü'l-Ervâm’ı yazmasındaki gerekçesini “Anadolu’da bulunan eczacı ve attarların çoğunun Türk olması ve Türkçeden başka lügat bulamamaları, dolayısıyla satın aldıkları bütün ilaçları Türkçe isimleriyle bildikleri fakat fayda ve zararlarını öğrenebilmek için alimlerin yazdıkları ‘Müfredat-ı Tıp’ kitaplarına başvurduklarında Türkçe isimleri ile yazılmadığından bir sözlüğe ihtiyaçları olduğu” şeklinde ifade eder. Yazar Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak verdiği Türkçe bitki isimlerinin dönemine ait tıp kitaplarında başka dillere ait olan karşılıkarını ortaya koyar. Eserde 564 adet Türkçe madde başı bitki adı ve bunların karşılıkları olarak 592 Arapça, 96 Yunanca, 28 Farsça, 3 Süryanice, 10 Hintçe, 3 Çince, 2 İbranice, 4 Berberice kelime kullanılmıştır. Bu makalede dönemin tıp terminoljisi ve Hezârfen Hüseyin Efendi hakkında kısaca bilgi verilmeye, esas olarak da Fihrîsü'l-Ervâm’da madde başı olarak geçen Türkçe bitki adlarının sözlükte verilen yabancı dillerdeki karşılıklarının ortaya konulmasına çalışılacaktır.
dc.language.isotur
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler Genel
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.titleHEZÂRFEN HÜSEYİN B. CA'FER İSTÂNKÖYÎ'NİN FİHRÎSÜ'L-ERVÂM ADLI ESERİNDE GEÇEN BİTKİ ADLARI
dc.typeMakale
dc.relation.journalTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
dc.identifier.volume46
dc.identifier.issue46
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage28
dc.contributor.firstauthorID697116


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record