Show simple item record

dc.contributor.authorAy, Ulas
dc.contributor.authorUlasoglu Yildiz, Cigdem
dc.contributor.authorHari, Emre
dc.contributor.authorBaykal, Betül
dc.contributor.authorDemiralp, Tamer
dc.contributor.authorUr Özcelik, Emel
dc.contributor.authorKurt, Elif
dc.contributor.authorŞirin İnan, Nermin Görkem
dc.contributor.authorEryürek, Kardelen
dc.date.accessioned2021-03-02T16:11:29Z
dc.date.available2021-03-02T16:11:29Z
dc.identifier.citationUr Özcelik E., Kurt E., Şirin İnan N. G. , Eryürek K., Ulasoglu Yildiz C., Hari E., Ay U., Demiralp T., Baykal B., "JUVENİL MİYOKLONİK EPİLEPSİ’DE ARAS VE POST TALAMUS’UN FONKSİYONEL BAĞLANTISALLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FOTOSENSİTİVİTE İLE İLİŞKİSİ: DİNLENİM DURUMU-FMRG ÇALIŞMASI", 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2020, ss.59
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_f51b8f42-82dc-4c6b-a66e-42244317d09c
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/2461
dc.description.abstractAmaç:Uyanma sonrası görülen miyoklonilerin varlığı juvenil miyoklonik epilepsi (JME)’de tanı koydurucu olup, ışık uyaranla tetiklenme de oldukça iyi bilinen refleks özelliklerdendir. Uyanıklık reaksiyonu (arousal) için kritik merkez olanasendan retiküler aktivatör sistem (ARAS) ve talamusun fonksiyonel bağlantısallıklarını araştırmayı, ve ayrıca fotosensitif olan (FS) ve olmayan (non-fotosensitif; NFS) JME’lilerin görsel nöronal ağ bağlantılarını karşılaştırmayıamaçladık.Gereç ve Yöntem:Dinlenme durumu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (dd-fMRG) ile 29 (16 FS, 13 NFS) JME’li ve 28 sağlıklı kontrol (SK) incelendi. Talamus, görsel korteks ve ARAS çekirdeklerini içeren 25 tohum bölgesi için voksel temelli(seed-to-voxel) fonksiyonel bağlantısallık analizi yöntemi kullanıldı.Bulgular:Mezensefalik retiküler formasyon (MRF)’un bilateral parasingulat girus ve anterior singulat korteks ile olan fonksiyonel bağlantısallığında tüm JME grubunda, ayrıca hem FS hem NFS alt gruplarında SK’ya kıyasla artış saptandı(pFWE-corr<0.001; pFWE-corr <0.001; pFWE-corr=0.002, sırasıyla). Lokus seruleusun bilateral lingual girus, intrakalkarin korteks, oksipital kutuplar ve sol oksipital fusiform girus ile olan bağlantısallığı FS-JME grubunda SK’larakıyasla artmış bulundu (pFWE-corr<0.001). Ayrıca, lokus seruleusun bilateral lingual girus ve sağ intrakalkarin korteks ile olan bağlantısallığında FS-JME grubunda, NFS-JME grubuna kıyasla da artış izlendi (pFWE-corr<0.001). Sağposterior talamusun sağ superior lateral oksipital korteks ile olan bağlantısallığı ise FS-JME grubunda SK’lara kıyasla artmış bulundu (pFWE-corr < 0.002).Sonuç:Daha önce JME’de ARAS’ın dinlenim durumu fonksiyonel bağlantısallıkları yayınlanmamış olup, çalışmamız bu alandaki ilk araştırmadır. Ayrıca, dd-fMRG ile JME’de, FS olan ve olmayanlar arasında görsel korteksin bağlantısallıkfarklılıklarını daha önceki çalışmalara göre daha iyi ayrıştırılmış alt gruplarda ortaya koyması açısından da önemlidir. ARAS çekirdeklerinin değişmiş bağlantısallıkları JME’de uyanma sonrası miyoklonilerin, diğer yandan posteriortalamusun artmış bağlantısallığı ise refleks fotosensitivitenin patofizyolojisini açıklamaya katkıda bulunabilir.
dc.language.isotur
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.titleJUVENİL MİYOKLONİK EPİLEPSİ’DE ARAS VE POST TALAMUS’UN FONKSİYONEL BAĞLANTISALLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FOTOSENSİTİVİTE İLE İLİŞKİSİ: DİNLENİM DURUMU-FMRG ÇALIŞMASI
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , ,
dc.contributor.firstauthorID2474499


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record