Show simple item record

dc.contributor.authorSoyal, Fikret
dc.date.accessioned2021-03-02T16:05:53Z
dc.date.available2021-03-02T16:05:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSoyal F., "EBU HANİFE’DE TEKFİRİN PROBLEMATİK BOYUTU", Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.259-296, 2020
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_f7c88cd6-a897-4ada-a504-68ee24af23d1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/2288
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/f7c88cd6-a897-4ada-a504-68ee24af23d1/file
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32955/neu.ilaf.2020.6.2.01
dc.description.abstractÇeşitli itikadî fırkaların ortaya çıktığı hicrî II. asırda, akılcı dinî söylemin ilk temsilcilerinden biri sayılan Ebu Hanife’nin itikadî konularda söz söylemesi, sonraları İslâm düşüncesini savunmayı gaye edinen sünnî kelâm anlayışının temellerinin atılması anlamına gelmektedir. Nitekim onun görüşlerinin tamamına yakını Matürîdîlik, bir kısmı da Eş’arîlik tarafından sürdürülmüştür. O, yaşadığı dönemde itikadî meselelere ilişkin farklı metodolojik yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Ebu Hanife’nin dinin aklen temellendirilmesi noktasında öne çıkan isimlerden olması ve bu kimliğini/duruşunu taassup olarak değerlendirilebilecek fikir ve görüşler karşısında da sürdürmesi, “ehl-i kıblenin tekfîri” meselesinde bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada mü’minleri kuşatıcı bir ilke olan “ehl-i kıblenin tekfîr edilmemesi” ilkesini ilk defa ortaya atan isim olarak onun konumu daha mutedil bir çizgide durmaktadır. İmân-Amel münasebeti tartışmaları bağlamında tekfîr meselesini ehl-i kıblenin tekfîri merkezinde incelemesi, araştırmacılar için onu ayrı bir konumda değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. “Tekfîr konusu”na odaklanırken Ebu Hanife’den hareketle ehl-i kıblenin kimliğinin açıklanması ve bununla kimlerin kastedildiğinin ortaya çıkarılması makalenin temel amacını oluşturmaktadır.
dc.language.isotur
dc.subjectSocial Sciences & Humanities
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectReligious Studies
dc.subjectİlahiyat
dc.subjectKelam
dc.subjectDİN
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler (AHCI)
dc.titleEBU HANİFE’DE TEKFİRİN PROBLEMATİK BOYUTU
dc.typeMakale
dc.relation.journalYakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , İlahiyat Fakültesi , Kelam
dc.identifier.volume6
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage259
dc.identifier.endpage296
dc.contributor.firstauthorID2372091


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record