Show simple item record

dc.contributor.authorKonyalıoğlu, İrem
dc.contributor.authorŞekerkaya, Ahmet Kemal
dc.date.accessioned2021-03-02T16:01:04Z
dc.date.available2021-03-02T16:01:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKonyalıoğlu İ., Şekerkaya A. K. , "Zaman ve Ürün Miktarı Kısıtlılığı Koşullarındaki Tepkisel Satın Alma Davranışlarının Psikolojik Reaksiyon Kuramı Bağlamında İncelenmesi", İşletme Araştırmaları Dergisi - Journal of Business Research-Turk, cilt.12, ss.3518, 2020
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_c9d6ef42-27f5-43fc-a387-8899d6d696a6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/2079
dc.identifier.urihttps://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.4_article16.pdf
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.20491/isarder.2020.1056
dc.description.abstractAmaç – Günümüz tüketicileri alışveriş ortamlarında farklı satış tutundurma uygulamalarıyla karşılaşarak sıklıkla tepkisel satın alma yapabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı da tüketicilerin ürün miktarı ve zamana dair kısıtlılıkta fiyat indirimi uygulamasıyla karşılaştıklarında psikolojik reaksiyon şeklinde tepkisel satın alma davranışı sergilemelerini saptayabilmektir. Böylesi tepkisel satın alma davranışlarının ortaya konmasında etkili olan kişisel özellikleri, ortam koşulları nedeniyle gelişen algıları, ürün markası ile satıcıya dair değişkenlerin etkileri ve bu etkilere göre deneye katılan tüketici grupların birbirleri arasındaki farkları belirlemek hedeflenmiştir.Yöntem – Araştırma, 2x2x2 unsurlar arası faktöryel deneysel tasarım ile bir markette alışveriş ortamında gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi ile 960 katılımcı ile çalışılmıştır. Deney grupları arasındaki farklılıklar Faktöryel Anova ve değişkenlerin etkileri Yol Analizleri ile incelenmiştir.Bulgular – Deney değişkenleri ve model bütününde yer alan değişkenlerin kısıtlılık koşullarına göre psikolojik reaksiyon olarak yapılan tepkisel satın almaya etkileri ile deney grupları arasındaki etki farklılıkları ortaya konulmuştur. Tüketicilerin kısıtlılık koşullarındansa kısıtlılık olmayan koşullarda nispeten psikolojik reaksiyon şeklinde tepkisel satın alma yaptığı görülmüştür.Tartışma – Kısıtlılık koşullarına göre tüketicilerin psikolojik reaksiyon şeklinde tepkisel satın alma yaptıkları görülmüştür. Kısıtlılık koşullarının türü, uygulanması ve uygulanmaması durumlarında tüketicilerin psikolojik reaksiyon ilişkili tepkisel satın alma davranışlarındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Markaya göre de etkiler görülmekte ve çalışılan koşullara göre de bu etkiler farklılaşmaktadır. Tüketicilerdeki marka imajının ve kısıtlılık türünün psikolojik reaksiyon ilişkili tepkisel satın alma davranışına olan etkisinin göz önünde bulunarak uygulanması önemlidir.
dc.language.isoeng
dc.subjectDecision Sciences (miscellaneous)
dc.subjectStrategy and Management
dc.subjectGeneral Business, Management and Accounting
dc.subjectBusiness and International Management
dc.subjectMarketing
dc.subjectSocial Sciences & Humanities
dc.subjectPazarlama
dc.subjectGeneral Decision Sciences
dc.subjectİşletme
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectYÖNETİM
dc.subjectİŞ
dc.subjectEkonomi ve İş
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.titleZaman ve Ürün Miktarı Kısıtlılığı Koşullarındaki Tepkisel Satın Alma Davranışlarının Psikolojik Reaksiyon Kuramı Bağlamında İncelenmesi
dc.typeMakale
dc.relation.journalİşletme Araştırmaları Dergisi - Journal of Business Research-Turk
dc.contributor.departmentİzmir Demokrasi Üniversitesi , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ,
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage3518
dc.identifier.endpage3518
dc.contributor.firstauthorID2489176


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record