Show simple item record

dc.contributor.authorYiğit, Yunus
dc.contributor.authorUysal, Sezgin
dc.contributor.authorGür Yiğit, Fazilet İrem
dc.contributor.authorHanedar, Avni Önder
dc.date.accessioned2022-07-04T12:27:03Z
dc.date.available2022-07-04T12:27:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationHanedar A. Ö. , Yiğit Y., Gür Yiğit F. İ. , Uysal S., "Amerika Birleşik Devletleri Emek Piyasası ve Osmanlı Göçmenleri: 1910 Amerikan Nüfus Kayıtları Üzerine Bir İnceleme", Göç Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.85-106, 2022
dc.identifier.issn2054-7110
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_1cd2bbd9-7b96-4021-a3df-5551da8c13dd
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/181845
dc.identifier.urihttps://dergi.tplondon.com/goc/article/view/797
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33182/gd.v9i1.797
dc.description.abstractErken 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri muazzam ölçekli iktisadi büyümesi ile ciddi bir işgücü talebi yaratmış, iktisadi ve politik sorunlar içinde bulunan çevre ülkelerden büyük bir göçün hedefi haline gelmişti. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu, bünyesindeki farklı etnik gruplardan, örneğin, Arap, Ermeni veya Türk, birçok insanı Amerika Birleşik Devletleri’ne uğurlamıştı. Bu farklı etnik gruplara mensup göçmenlerin emek piyasasında hangi özellikleri ile kalıcı veya özümsenmiş olup olamadığı, niceliksel kanıtlarla yeterince tartışılmamıştır. Çalışma, 1910 Amerikan nüfus sayımına dayalı veriler ile farklı etnik kökenlere mensup Osmanlı göçmenlerinin Amerika Birleşik Devletleri emek piyasasında kalıcılıklarının zaman içerisinde ne şekilde değiştiğini incelemektedir. Niceliksel yöntemler ile elde edilen bulgular Amerika Birleşik Devletleri’ne daha erken göç eden grupların, Musevi ve Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşlarının, yüksek gelir düzeylerine erişebildiklerini, dolayısıyla Türk, Arnavut gibi diğer gruplara göre kalıcılık konusunda daha az sorun yaşadıklarına işaret etmektedir.
dc.language.isoeng
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.titleAmerika Birleşik Devletleri Emek Piyasası ve Osmanlı Göçmenleri: 1910 Amerikan Nüfus Kayıtları Üzerine Bir İnceleme
dc.typeMakale
dc.relation.journalGöç Dergisi
dc.contributor.departmentSakarya Üniversitesi , Siyasal Bilgiler Fakültesi , Ekonometri Bölümü
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage85
dc.identifier.endpage106
dc.contributor.firstauthorID3394326


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record