Show simple item record

dc.contributor.authorUğur İşeri, Sibel Aylin
dc.date.accessioned2021-12-10T09:55:42Z
dc.date.available2021-12-10T09:55:42Z
dc.identifier.citationUğur İşeri S. A. , Nadir Nörolojik Hastalıklarda Gen Avcılığı, "Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular", Prof. Dr. Uğur ÖZBEK, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.56-63, 2021
dc.identifier.otherav_1cb33fc4-f6ec-4478-8028-5a5a205c9659
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/168797
dc.identifier.urihttps://www.turkiyeklinikleri.com/journal/tibbi-genetik-ozel/547/about/tr-index.html
dc.description.abstractNadir hastalıkların en az yarısında sinir sistemi tutulumu olması nörolojik hastalıkları nadir hastalık çalışmalarının merkezine almaktadır. Nadir nörolojik hastalıklar başlığı altında değerlendirebileceğimiz bu grubun belki de en dikkat çekici özelliği genetik olarak yoğun heterojenite göstermesi yani benzer fenotiplerin farklı genlerle ilişkili olabilmesidir. Bu durum nadir nörolojik hastalıklar alandaki çalışmaları tek gen analizinden pek çok genin aynı anda ve bir arada incelenebildiği yeni nesil dizileme yaklaşımlarına doğru taşımaktadır. Yöntem ne olursa olsun genlerin incelenmesinin temel amacı hastalıkla ilişkili olabilecek varyasyonların tespit edilebilmesidir. Genomdaki varyasyonlar hem miktar hem de çeşit olarak oldukça fazladır. Dolayısı ile tek bir genetik analiz stratejisinin varyasyon çeşitliliğini açıklayamayabileceğini bilmek, farklı yöntemlerin kendine özgü güç ve kısıtlılıklarını anlamak bireye özgü tanı ve tedavi yaklaşımlarını geliştirebilmek için ilk adımdır. Bu derleme kapsamında öncelikle genomlarımızdaki varyasyon çeşitliliği tanıtılacak ardından tek gen analizinden tüm genom dizilemeye kadar çeşitli gen analiz teknolojilerine ve biyoenformatik yaklaşımlara nadir nörolojik hastalıklar odaklı olarak değinilecektir.
dc.language.isotur
dc.publisherTürkiye Klinikleri Yayınevi
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.titleTürkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular
dc.typeKitapta Bölüm
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü , Genetik Ana Bilim Dalı
dc.contributor.firstauthorID2695493


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record