Show simple item record

dc.contributor.authorYang, So Young
dc.date.accessioned2021-12-10T09:54:19Z
dc.date.available2021-12-10T09:54:19Z
dc.identifier.citationYang S. Y. , "Karis Ana sözleşmesi", Diğer, ss.1-9, 2020
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_1b40c1a8-91ac-4818-a4a8-59092dfe140b
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/168740
dc.description.abstractBölüm1.genel hükümlerMadde 1 (şirket unvanı) Bu şirkete *** Ltd. Şti. denir. Ancak, İngilizce ***** CO., LTD. D olarak yazılır.Madde 2 (Amaç) Şirket aşağıdaki işleri yürütmeyi amaçlamaktadır.1. Sentetik reçine imalat ve satışı.2. Üretim ve sentetik reçine haddelenmiş-preslenmiş ürünlerin imalat ve satışı.3. Üretim ve sentetik reçine ekstrüzyon makinaları imalat ve satışı4. Reçine korkulukları bariyer ve haddelenmiş preslenmiş ürünlerin imalatı ve satışı5. Reçine korkuluk sütunlar ve ekstrüde ürünleri imalatı ve satışı6. Reçine korkulukları, köprü ray ekstrüzyon ürünleri ve ilgili parçaların imalatı ve satışı7. Metal yapıların imalatı ve montajı, pencere ve kapı doğramacılık.8. Gürültü, titreşim önleme ekipman imalatı ve satışı.9. Ses yalıtım-geçilmez duvarlarının yapımı ve montajı.10. İnşaat, yapı malzemelerinin üretimi, satışı ve montajı11. Patent teknolojisi transferi, satış işi12. Kaynatma malzemesi, kazan(yemek) malzemesi üretimi ve satışı13. Güneş enerjisi, elektrik üretimi ve satışı14. Yenilenebilir enerji ile ilgili işler15. Çevreyi kirletmeyen-çevre dost-kirlik içermeyen, pestisit- zararlı tarım ilacı içermeyen meyve üretim kasalarının imalatı ve satışı16. cila ve boya üretimi ve satışı17. Yapı malzemeleri ve tedarik işlerinin toptan ve perakende ticareti.18. Genel inşaat endüstrisi19. Yeni konut satış işi20. Gayrimenkul satış, kiralama ve geliştirme21. Gayrimenkul satış ve satış ajansı işi22. Apartman uygulaması ve yönetimi23. Konut inşaat ve satış işleri24. Tasarım ile ilgili hizmet işletmeleri ve sözleşme işleri25. Apartman ve satış tesisi finansal danışmanlık işi26. Satış tesisi satış ve yönetimi27. E-ticaret işi 28. Posta havalesi işletmesi mail order29. Reklam ve reklam ajansı30. Yukarıdakilerin her birinin ticareti (각호- her numara)31. Yukarıdakilerin her biri için hizmet işi32. Yukarıdakilerin her birine eşlik eden iş birimleriMadde 3 (merkez ofisin merkezi ve şube.)1. Ana şirketin merkezi Gyeonggi-do, Uijeongbu şehrinde bulunmaktadır.2. Şirket yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeleri, iş yerleri, ofisleri ve yerel iştirakleri olabilir.Madde 4 (Kamuya Açıklanma Yöntemi) Bu şirketin kamuya açıklanacak duyuruları, Seoul Büyükşehir tarafından yayınlanan Günlük Ekonomik Gazetesi'nde ilan edilecektir. Bölüm 2. Hisse SenetleriMadde 5 (Şirket tarafından ihraç edilecek toplam hisse sayısı) Bu şirket tarafından ihraç edilecek toplam hisse sayısı 10.000.000 olacaktır.Madde 6 (Bir hafta tutarı) Bu şirket tarafından ihraç edilen hisse senetleri, hisse başına 500 won'dur.Madde 7 (Kuruluş sırasında ihraç edilen toplam hisse sayısı) Bu şirket tarafından kuruluş tarihinde ihraç edilen toplam hisse sayısı 100.000 adet olacaktır (500 itibari –-nominal- standart ön değerine göre).Madde 8 (Senedin ihraç ve türü) ① Şirket tarafından ihraç edilen senet, adlandırılmış şekilde oluşturulacaktır.② Şirketin senedi, sekiz türden biri olacaktır: tek pay, beş pay, on pay, 50 pay, 100 pay, 500 pay, 1,000 pay ve 10.000 pay.Madde 9 (senedin türü, sayısı ve içeriği)① Şirket, hisse senedi ve imtiyazlı hisse senedi ihraç edebilir. ② 5.maddede ihraç edilmesi beklenen toplam hisse sayısı içinde imtiyazlı hisse ihracı limiti, ihraç edilen hisse senetlerinin % 25'i kadardır.③ Imtiyazlı hisse senedi için asgari temettü oranı-minimum kar oranı, nominal değere göre yılda % 1 veya daha fazla ve %10 dahil veya daha az olup, ihraç tarihinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.④ İmtiyazlı hisse senedi 3. fıkraya göre temettüler verilir, adi hisse senetleri imtiyazlı hisse senetleri eşit oranlarda tahsis edilip, temettüde artık kâr varsa, adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri eşit oranlarda dağıtılır. ⑤ 3. fıkra hükümlerindeki temettülerin imtiyazlı hisse senetleri için mevcut olmadığı bir yılı olması durumunda, bölünmemiş temettüler bir sonraki iş yılında toplanır ve tahsis edilir.⑥ İmtiyazlı hissedarların oy haklarına sahip olmadığı varsayılmaktadır. Ancak, imtiyazlı hissedarların hissedarları, Genel Kurul'un bir sonraki genel kurul toplantısında, imtiyazlı temettü alma kararı bulunan Genel Kurul'un sonuna kadar, imtiyazlı hisse senetlerine önceden belirlenmiş temettü ödememe kararı bulunan bir oy hakkına sahiptir.⑦ İmtiyazlı hisse senetleri, ihraç tarihinden itibaren 7 yıl sonra adi hisse senetlerine dönüştürülür. Ancak, yukarıdaki dönemde önceden belirlenmiş bir temettü sağlanmazsa, önceden belirlenen temettü tamamlanana kadar süre uzatılır.⑧ 7. fıkra hükümleri uyarınca ihraç edilen yeni hisselerin kâr dağıtımına ilgili 10-4. madde uygulanır.Madde 10. Rüçhan hakkı-ön alım hakkı① Bu şirketin hissedarları, sahip oldukları paylara oranla yeni hisse alma hakkına sahiptir.② 1. fıkra hükümlerine bakılmaksızın, aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile pay sahipleri dışındaki kişilere yeni pay verilebilir.1. Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-6. maddesi uyarınca yeni hisse senedi alımı veya iktisap-elde etmek eden şirketin devralmasını gerektirmesi durumunda;2. Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-6. maddesi uyarınca halka arz şeklinde sermaye artırımından yeni pay çıkarılması halinde 3. Hisse senetleri öncelikle ihraç edilen hisse senetlerinin 20/100 aralığında hisse senedi üyelerine tahsis edildiğinde. 4. Ticaret Kanununun 542-3 maddesi uyarınca hisse senedi satın alma opsiyonunun kullanılması nedeniyle yeni bir hisse senedi çıkarılması halinde.5. Yabancı Yatırımları Teşvik Kanunu uyarınca yabancı yatırımcılara yeni hisse verilmesi durumunda,6. Küçük İşletme Başlangıç ​​Destek Yasası uyarınca bir KOBİ, başlangıç ​​yatırım şirketi (bir yatırım derneği dahil) veya Kredi Özel Finansman Yasası kapsamında yeni bir teknoloji (bir yatırım derneği dahil) şirketine Sermaye stokunun % 30'una kadar yeni hisse senedi verilmesi durumunda. 7. Ticaret Kanunu'nun 418 (2) maddesi ve Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırım İş Kanunu gibi ilgili hükümler uyarınca, şirketin yeni teknolojilerin tanıtılması ve finansal yapının iyileştirilmesi gibi yönetim hedeflerine ulaşmak için üçüncü taraflara yeni hisse verilmesi durumunda.③ Hissedar, yeni bir pay devralma hakkından vazgeçmesi veya kaybetmesi veya yeni pay dağıtımında tek bir pay olması durumunda, elden çıkarma yöntemi yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Madde 11 Olağan Halka Arz ile Sermaye Artırımı① Şirket, Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-6. Maddesinde öngörülen yönetim kurulu kararına göre, halka arz edilen toplam pay sayısının 50 / 100'ünü aşmayacak şekilde, halka arz yöntemiyle yeni pay çıkarabilir.② 10 Madde 10 (2) 4 uyarınca ihraç edilen yeni paylar, ihraç edilen toplam pay sayısının 20/100'ünü aşamaz.③ 1.fıkra ve 2.fıkrada açıklanan şekilde yeni hisse senedi verilmesi durumunda, ihraç edilecek payların türü, sayısı ve ihraç fiyatı yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak bu durumda, yeni hisse senedinin ihraç fiyatı, en azından Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun İcra Kararnamesi 176-8. Maddelerde ve menkul Kıymet İhraç ve bilgilendirme Yönetmeliğinin 5-18 (1) maddesinde belirtilen fiyattan aynı veya fazla olmalıdır. 증권- tahvil 공시- kamu duyuruları, resmi uyarı Madde 12 (Yeni hisse senedinin temettü hesaplama ilk tarihi) Şirket ödenmiş sermaye artırımı, serbest hisse senedi artışı ve hisse senedi temettüsü yoluyla yeni hisse senedi ihraç ettiğinde, yeni hisse senedinin ihraç edildiği iş yılının hemen öncesindeki iş yılının sonunda düzenlemiş gibi görünür.Madde 13 unvan / isim (yazılı menkul kıymetler) devri için temsilci① Bu şirketin devirden sorumlu temsilcisi vardır.② Devirden sorumlu temsilcinin kapsamı ve büro idare yeri ile acentelik çalışmalarının kapsamı yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.③ Şirketin hissedarlar listesi veya şirketin bir kopyası, unvan değişim acentesinin ofisinde tutulur ve hisse senedinin adı değiştirilir, rehin kaydedilir veya iptal edilir, güven mülkü işaretlenir veya silinir, senedin ihracı, ihbar raporunun alınması, diğer hisse senetlerinin çalışmaları, devirden sorumlu temsilci tarafından işlenir.④ 3.fıkra'daki çalışmasına ilişkin prosedür, temsilcisinin tahvillerin isim değişikliği ile ilgili hükümlere uygun olacaktır.⑤ Hisse senetlerinin devri nedeniyle hisse senetlerinin yeniden adlandırılmasına başvurmak için, senet şirketimiz tarafından öngörülen faturaya eklenmelidir.⑥ Hisse senedi, miras, irade ve diğer sözleşme dışı nedenlerden ötürü hisse senedinin adının bir beyanını talep edildiğinde şirketin belli bir faturasına, senedi ve satın alma nedenini kanıtlayan bir belge eşlik etmelidir.⑦ Senedi, rehin amacıyla rehin kaydı ve iptal talebinde bulunurken, hisse senedi şirketimizin belli bir faturasına eklenerek sunulmalıdır.⑧ Şirket yukarıdaki başvuruların her birinde bir talep aldığında, hissedarlar listesinde belirtilen giriş içerliğini doldurmalı ve daha sonra CEO'nun mührünü senedin arkasına mühürlemeli ve talep edene iade etmelidir.Madde 14 (Hissedarların adresi, isim ve mühürleri veya imzaları vb. beyan)① Hissedarlar ve rehinli alacaklı adlarını, adreslerini, mühürlerini veya imzalarını 13. maddede belirtilen isim değişikliği temsilcisine bildirmelidir.② Yabancı bir ülkede ikamet eden hissedarlar ve kayıtlı taahhütler rehinli alacaklı Kore'de bildirimde bulunulan yeri ve temsilcisiyi beyan ve rapor etmelidir.③ 1. fıkra ve 2. fıkra 'daki değişiklikler için de geçerlidir.제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) Madde 15 (Hissedar Listesinin Kapalı ve temel tarih)① Şirket, hissedarlar listesinde pay sahipliği haklarına ilişkin değişikliği, her uzlaştırma döneminin bitiş tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya alır.② Şirket, her bir uzlaştırma döneminin son gününde hissedarlar listesinde yer alan hissedarları, uzlaştırma dönemindeki olağan genel kurul toplantısında haklarını kullanabilir. ③ Bu şirket, olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak veya gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile toplanarak pay sahipleri listesinde haklara ilişkin değişiklik, Mart'ı aşmayan belirli bir süre için askıya alınacak veya değiştirilecektir, pay sahipleri listesinde yer alan pay sahipleri, haklarını Mart ayında belirtilen tarihte kullanabilirler. Bu durumda, yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde pay sahiplerinin listesi yapmak ve değişikliğin askıya alınması ve referans tarihinin belirlenmesi de dahil edilebilir. Bu durumda hisse senedi listesinin kapanış süresi veya referans tarihinden iki hafta önce bilgilendirir.Bölüm 3 TahvillerMadde 16 (Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil İhracı)① Şirket, aşağıdaki durumlarda, tahvillerin toplam değerinin iki milyarı aşmaması koşuluyla, yönetim kurulu kararı ile hissedar olmayan kişilere dönüştürülebilir, tahvil ihraç edebilir.1. Genel bir halka arz şeklinde dönüştürülebilir tahvillerin çıkarılması durumunda;2.. Ticari Kanunun madde 513 3. fıkrası ara hükümlerine uygun olarak yeni teknolojilerin tanıtılması ve finansal yapının iyileştirilmesi gibi yönetimin iş hedeflerine ulaşmak için dönüştürülebilir tahvil çıkarılması durumunda.② Dönüştürülmesine bağlı olarak ihraç edilen paylar, adi hisse senedi veya imtiyazlı hisse senetleri olacakkabul ediilir ve dönüşüm değeri hisse senetlerinin nominal değeri ile aynı ya da yüksek tahvil ihraç edildiği şekilde yönetim Kurulu tarafından belirlenir.③ A Dönüştürme talebinde bulunma süresi, tahvilin ihraç edildiği tarihten bir ay sonraki günden, geri ödeme tarihinin hemen önceki güne kadar olacaktır. Ancak, yukarıdaki süre zarfında, dönüşüm talebi süresi yönetim kurulu kararı ile ayarlanabilir.④ Toplama alım dışında bir yöntemde dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmesi halinde, ihraç edildikten bir yıl sonra dönüştürülebilmesi şartıyla çıkarılacaktır.⑤ 13.madde hükümleri, hisse senetlerinin dönüştürülme nedeniyle ihraç edilen paylara dağıtımına ve dönüştürülebilir tahvillere faiz ödenmesine gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.Madde 17 (Yeni Payların Devralınmasıyla Tahvil İhracı)a. Şirket, tahvillerin toplam değeri 2 milyar won altını aşmazsa, esas sözleşmenin 18 (1) maddesinin herhangi bir bendine geçen davalar, yönetim kurulu kararı ile hissedarlar dışındaki herhangi birine yeni hissedar haklarıyla tahvil çıkarabilir.Esas sözleşmenin 18 (1) maddesinin herhangi bir bendine geçen davalarb. Yönetim kurulu, yeni hisseleri devralınması için alacak tutarını, bononun toplam nominal değerini aşmayacak şekilde belirler.c. Yeni hisse devralma işlemi ile ihraç edilen hisse senetleri adi hisse senedi veya imtiyazlı hisse senedidir ve hisse senetlerinin nominal değeri veya daha fazla şekilde tahvil ihraç ederken yönetim kurulu tarafından belirlenir.d. 18 Madde 18 (3) (4), yeni payların devralınması hakkının kullanılabileceği süreye gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.e. 13. madde hükümleri, yeni hisselerin kullanılmasından dolayı ihraç edilen hisse senetlerinin kâr dağıtımında gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.Madde 18 (Tahvil İhracı için geçerli Yönetmelikler) Tahvil ihracı durumunda, 14 ve 15. Maddeler uygulanır.Bölüm 4 Genel Kurul ToplantısıMadde 19 (toplantı zamanı)① Bu şirketin genel kurulu, olağan genel kurul toplantılarında ve geçici genel kurul toplantılarında yapılmaktadır.② Olağan hissedarlar toplantıları her iş yılının bitiminden itibaren üç ay içinde, geçici hissedarlar toplantıları ise gerektiği şekilde toplanır.Madde 20 (Toplantı çağırma Hak Sahibi)① Genel kurul toplantısı, tüzükte yer alan düzenlemeler dışında, yönetim kurulu kararıyla CEO tarafından toplanır.② 36. madde hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak Genel Müdür'ün istifasına uygulanır.Madde 21 (Toplantı Bildirim ve Genel Uyarı)① A Genel kurul toplantısı yapılırken, genel kurul tarihinden iki hafta önce toplantının tarihi, yeri ve amacı, pay sahiplerine yazılı olarak veya pay sahiplerinin rızası ile elektronik ortamda bildirimde bulunulmalıdır. Ancak, duyuru pay sahibinin 3 yıl boyunca pay sahibinin adresine ulaşmamışsa, genel kurul toplantısına davetli ortaklar bilgilendirilemez. ② Şirket 1. fıkra hükümlerine göre bildirdiği takdirde toplantının amacı girilir. Pay sahiplerine önceden bilgilendirilmiş olan toplantı amacı dışında herhangi bir karar alınamaz.③ 1 ve 3 üncü fıkralara rağmen, toplam sermayesi 1 milyardan az olan bir şirket genel kurul toplantısı yaptığında, genel kurul toplantısından 10 gün önce her pay sahibine yazılı bir bildirim gönderilir veya her pay sahibinin onayı ile elektronik belge alınır. ismin verilmemesi durumunda, genel kurulun toplanmasının sebebi ve toplantının amacı, genel kurul tarihinden iki hafta önce ilan edilebilir.④ Toplam sermayesi 1 milyardan az olan bir şirket, genel kurul toplantılarını toplama işlemi olmadan genel kurul toplantısı yapabilir ve tüm pay sahiplerinin rızası ile genel kurul toplantısının kararını yazılı kararla değiştirebilir. Tüm hissedarlar kararın amacı doğrultusunda yazılı olarak mutabık kalındığında, yazılı bir karar olduğu düşünülmektedir.⑤ 4.fıkra'ın yazılı kararı, genel kurul kararıyla aynı etkiye sahiptir.⑥ Yazılı kararlar için, genel kurul hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.⑦ 1.fıkradan 4.fıkraya kadar olan yönetmelikler oy hakkı olmayan pay sahiplerine uygulanmaz.⑧ Denetçi, toplantının amacını ve yönetim kuruluna toplanma nedenini belirten yazılı bir belge sunarak genel kurulun toplanmasını talep edebilir.Madde 22 (Toplantı Yeri) Genel Kurul, genel merkezde yapılabilir, ancak gerektiğinde bitişik alanda da yapılabilir.Madde 23 (Başkan)① Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul tarafından atanan temsilci müdür veya direktördür.② CEO'nun istifasına 34. madde hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.Madde 24 (Başkanın Emri Koruma Hakkı)① Genel kurul başkanı, toplantıya kasten müdahale etmek amacıyla kasıtlı eylemlerde bulunanlar ya da düzeni bozanların, konuşma haklarının durdurulması veya iptal edilmesi ya da kişinin toplantıyı terketmesi emri verilebilir ve emri alan kişinin bunu kabul etmesi gerekir. .② Genel Kurul Başkanı, toplantıya ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması için gerekli görülmesi halinde pay sahiplerinin yorumlarının zamanını ve sıklığını kısıtlayabilir.Madde 25 (Pay Sahiplerinin Oy Hakları) Pay sahiplerinin oy hakları haftada birdir.Madde 26 (Karşılıklı Paylara Oy Haklarının Sınırlandırılması) Bir şirket, şirket ve bağlı ortaklıkları veya şirketin bağlı ortaklıkları, diğer şirketler tarafından ihraç edilen toplam hisse sayısının onda birinin payına sahipse, diğer şirkete ait Şirketin hisselerinin oy hakkı yoktur.Madde 27 (oy hakkı kullanımlarında anlaşmazlık)① İki veya daha fazla oy hakkı olan bir hissedar, oy haklarının birleştirilmesini istediğinde, toplantıdan üç gün önce anlamı ve nedeni yazılı olarak şirkete bildirmek zorundadır.② Şirket, pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını reddedebilir. Ancak, pay sahibinin hisse senedinin teminatını devraldığı veya hisse senetlerini başka bir kişi için elinde tuttuğu durumlarda bu durum geçerli değildir.Madde 28 (Oy Haklarının Temsilcisi Kullanımı)① Pay sahipleri temsilci oy haklarını kullanabilir.② 1.fıkradaki temsilci, genel kurul toplantısına başlamadan önce vekâlet haklarını belgeleyen yazılı bir belge (vekâlet belgesi) sunmalıdır.Madde 29 Genel kurul toplantısının kararı, kanunda başka hükümler olmazsa bulunan mevcut pay sahiplerinin oy haklarının yarısı ile karar verilir ve toplam pay sayısının dörtte biri veya fazlası olmalıdır. ① Oy hakkı olmayan hisse senetleri, oy haklarının çoğunluğunda ve ihraç edilen hisse adedinde sayılmaz.② Aşağıdaki maddeler, mevcut hissedarların üçte ikisi veya fazlasının oy hakkı ve çıkarılan toplam hisse sayısının üçte biri veya fazlası ile yapılır.1. Ana Sözleşme Değişikliği2. İzin verilen stok sayısındaki değişiklik3. Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, bölünüp birleşmesi, tasfiyesi veya Şirket Yeniden Düzenleme Yasası kapsamında diğer şirketlerin tasfiyesi 4. Bu şirketin ticari ve varlıklarının tamamının veya yarısının veya fazlasının devri veya başka bir şirketin ticari veya varlıklarının tamamının veya yarısının veya daha fazlasının devri.5. Yöneticilerin, denetçilerin ve tasfiyecilerin işten çıkarılması6. Sermayede azalma7. Hisse senedi satın alma seçeneğinin hakkı verileceği kişinin adı, hisse senedi satın alma seçeneğini verme yöntemi, hisse senedi satın alma seçeneğinin fiyatı ve süresi ve hisse senedi satın alma seçeneğinin verileceği her bir kişi için hisse senedi satın alma seçeneğinin kullanılacağı pay türleri; sayı8. Diğer hükümler düzenlemeleriMadde 30 (Genel Kurul Tutanağı)① Genel kurul tutanakları hazırlanmalıdır.② Tutanakta yargılamaların ilerlemesini ve sonuçlarını kaydetmelidir. Başkan ve ilgili müdür bunu imzalamalı ve merkez ile şubede tutmalıdır.③ Genel Kurul kararları Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.Bölüm 5 Müdürler, Yönetim Kurulu, Temsilcisi 1. Müdürler Madde 31 (Direktör Sayısı) Şirketin en az bir direktörü olacaktır.Madde 32 (Müdürlerin Atanması)① Yönetim Kurulu, genel kurulda seçilir.② Şirket ile yöneticiler arasındaki ilişki Medeni Kanun’un vekalet hükümleri uygulanır.③ Müdürlerin atanması, mevcut pay sahiplerinin oy haklarının çoğunluğu ile yapılır, ancak çıkarılan toplam pay sayısının dörtte birinden az olmamak üzere yapılır.④ Bağımsız yönetim kurulu üyesi, şirketin işiyle ilgilenmeyen ve aşağıdakilerin hiçbirine girmeyen yöneticilerdir: Bir bağımsız yönetim kurulu üyesi, aşağıdaki unsurların herhangi birine dahil olursa görevden alınır:1. Şirketin işiyle uğraşan müdürler ve çalışanlar veya son iki yıl içinde şirketin işiyle uğraşan müdürler, denetçiler ve çalışanlar2. En büyük hissedar gerçek kişi ise, kendisi ve eşi ile ebeveyin,kardeşler ve evlatları3. müdürler, denetçilerin eş ve ebeveyin,kardeşler ve evlatları4. Şirketin ana şirketi veya bağlı ortaklıklarının yöneticileri, denetçileri ve çalışanları5. Şirket ile iş ilişkileri gibi önemli çıkarları olan kurumların yöneticileri, denetçileri ve çalışanları6. Direktörleri ve çalışanları direktör olan diğer şirketlerin yöneticileri, denetçileri ve çalışanları⑤ İki veya daha fazla direktör seçilmesi halinde, Ticaret Kanununun 382-2. Maddesinde öngörülen konsantre oylama sistemi uygulanmayacaktır. Madde 33 (Müdürün Süresi)① Yönetim görev süresi üç yıldır. Ancak, görev süresinin sona ermesi halinde, son uzlaştırma dönemi pay sahiplerinin olağan genel kurul toplantısından önce sona ermesi halinde, görev süresi genel kurulun sonuçlanmasına kadar uzar.② Kanunla veya esas sözleşmede belirlenen yönetim kurulu üyelerinin sayısı eksik olursa, yönetim kurulu genel kurul toplantısında atanır. Ancak, Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesinde belirtilen yetersiz sayısı tespit edilmez ve performansta herhangi bir engel yoksa uygulanmaz.③ Tayin edilen müdürün görev süresi, selefinin kalan süresidir. Madde 34 (Yönetimin Görevleri) Başkan Yardımcıları, İcra Kurulu Direktörleri, ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanına yardım eder ve şirketin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görevlerini yürütür. yönetim kurulu başkanının istifa durumunda, görevler yukarıdaki sırayla yerine getirilir.Madde 35 (Müdürlerin yükümlülükleri)① yönetim kurulu üyeleri, şirket için görevlerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmelidir.② yönetim kurulu üyeleri, iyi yöneticinin dikkatiyle şirketin görevlerini yerine getirmelidir.③ yönetim kurulu üyeleri, sadece görev süreleri boyunca değil, istifa ettikten sonra, işten edindikleri şirketin ticari sırlarını açıklamamalıdır.④ yönetim kurulu üyeleri, şirkete ciddi zarar verebilecek hususlar bulduğunda, müdür derhal denetçiye rapor vermelidir.Madde 36 (Müdürlerin Ücreti ve Emeklilik Ödeneği)① Director Müdürün tazminatı, genel kurul kararıyla belirlenir.② Müdürlerin emeklilik ödeneğinin ödenmesi, genel kurul toplantısında kararı geçen yöneticilerin emeklilik ödeneğinin ödenmesine ilişkin kurallara tabidir.2. Yönetim KuruluMadde 37 (Yönetim Kurulunun oluşumu ve toplantılar)① Yönetim kurulu, yönetim kurullarından oluşur.② Yönetim kurulu, toplantıdan üç gün önce yöneticileri ve denetçileri bilgilendirmek suretiyle toplanır. Ancak, toplanma süreci tüm yöneticilerin ve denetçilerin onayı ile atlanabilir.③ Yönetim kurulu başkanı CEO olacaktır, ancak yönetim kurulu tarafından karar verilebilir.④ Yöneticiler, çalışmanın yürütme durumunu en az üç ayda bir yönetim kuruluna rapor etmek zorundadır.Madde 38 (Yönetim Kurulu Kararı Alma Yöntemi)① Yönetim kurulunun kararı, yönetimin çoğunluğunun katılımı ve yönetimin çoğunluğunun katılımıdır.② Board Yönetim Kurulu, tüm veya bir kısım yöneticilerin, toplantıya katılamayan ya da katılmayan katılımcılar ile aynı anda video ve ses iletişim yoluyla karara katılmasına izin verebilir. Bu durumda, yöneticiler doğrudan kurula katılmış sayılır.③ Yönetim kurulu kararı ile özel menfaatleri olanlar oy haklarını kullanamazlar.Madde 39 (Yönetim Kurulu Tutanağı)① Yönetim kurulu tutanakları hazırlanmalıdır.② Tutanak içerisinde, gündem, ilerleme, sonuçlar, muhalifler ve itirazın sebebi kayıt altına alınmalı ve katılan yöneticiler ile denetçiler isimlerini ve imzalarını iliştirmelidirler. Madde 40 (Yönetim oy hususu) Şirket Yönetim Kurulu aşağıdakilere karar verir:1. İlk iş planının değiştirilmesi2. Yıllık iş planı, bütçe ve hesap mutabakatı ile ilgili hususlar3. Esas Mukavelede değişiklik yapılması4. CEO'nun atanması ve görevden alınması5. Şube ve ofislerin kurulması ve kapatılması, bağlı ortaklıkların kurulması6. Fonların Borçlanması: Ancak, belirli bir kapsam ayrı bir düzenleme olarak belirlenebilir ve CEO'ya devredilebilir..7. Başlıca düzenleme ve yönetmeliklerin kurulması, açılması ve kapatılması ile ilgili hususlar8. Birleşme, bölünme, bölünüp birleşme, örgütsel değişim, şirketin yeniden düzenlenmesi, toplantı başvurusu veya tasfiyesi, tasfiye ile ilgili hususlar9. Genel Kurul toplantılarının toplantıya çağrılması ve sunulmasına ilişkin hususlar10. Sermaye artırımına ilişkin hususlar11. Kilit varlıkların satın alınması ve elden çıkarılması ile ilgili hususlar12. Büyük davaların uzlaştırılması ve uzlaştırılması ile ilgili hususlar13. Yönetmenlerin ek işlerine izin vermek14. Gerekirse hisse devir onayı15. Hisse alım opsiyonunun hibe iptali16. Yönetim kurulu tarafından onay veya tavsiye için öngörülen diğer ortak girişim sözleşmeleri ve ana sözleşmeler17. Yönetim kurulunda bir komitenin oluşturulması ve üyelerinin atanması ve azledilmesi. Ancak, Denetim Komitesi üyelerinin atanması ve görevden alınmasına genel kurul tarafından karar verilir.18. Önemli görülen diğer hususlarMadde 41 (Danışmanlık ve Danışmanlık Hizmeti) Şirket, yönetim kurulu kararı ile bazı danışmanları veya uzmanları atayabilir.3. CEOMadde 42 (Temsilci Direktör Ataması) Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile birkaç CEO ve Başkan Yardımcısı atayabilir.Ancak yönetim kurulu oluşturulamazsa, genel kurulda seçilir.Madde 43 (Temsilci Direktörün Görevleri)① Temsilci direktör, şirketi temsil eder ve şirketin işini ele alır.② Birden fazla temsilci müdür olduğunda, her biri bir şirketi temsil eder.Bölüm 6 DenetimMadde 44 (Denetçi Sayısı)① Şirket bir kişi tarafından denetlenecektir. Ancak, şirketin sermayesi 1 milyar wondan az ise, atanamaz.② Denetçinin yukarıdaki fıkra hükümlerine göre atanmamış olması durumunda şirket, müdürlere veya müdürler, şirket aleyhine dava açmışsa, şirket veya ilgili taraflar, mahkemeye temsilen bir kişiyi atamak üzere mahkemeye başvururlar. .③ Bir denetçinin bir önceki fıkra hükümlerine göre atanmaması durumunda, esas sözleşmede ve diğer kanunlarda yer alan hükümler hariç olmak üzere denetçi genel kurul toplantısı sayılır.Madde 45 (Denetçinin Atanması)A. Denetçiler genel kurulda atanır.B. Denetçinin atanmasına ilişkin gündem, müdürün atanmasına ilişkin gündemden ayrı olarak belirlenir.C. Denetçinin atanması, mevcut hissedarların oy haklarının çoğunluğu olmakla birlikte, ihraç edilen toplam hissesayısının dörtte birinden az olmamak zorundadır. Ancak, oy haklarıyla ihraç edilen toplam pay sayısının üçte ikisinden fazlasına sahip olan hissedarlar, fazla hisseler üzerinde oy kullanma hakkına sahip değildir. Ancak, sahip olunan hisselerin hesaplanmasında, en büyük hissedara veya ilişkili kişilere, en büyük hissedarına veya ilgili kişilere göre hesaplanan hissedara, en büyük hissedara veya ilgili kişilere oy hakları devreten kişi’nin sahip olduğu oy haklarına sahip olan hisse sayısı, toplanır.Madde 46 (Denetçilerin Hüküm ve Seçimleri)① Denetçinin görev süresi, genel kurul toplantısının, göreve atandıktan sonra üç yıl için nihai dönemine ilgili genel toplantının sonuçlanmasına kadar devam eder.② Denetim sırasında bir boşluk meydana geldiğinde, genel kurul tarafından atanırlar. Ancak, Esas Sözleşme'nin 45. Maddesinde belirtilen sayısının belirlenmediği ve performansta herhangi bir engel olmadığı durumlarda uygulanmaz.Madde 47 (Denetimin Görev ve hükümlülükleri)① Denetçi şirketin muhasebe ve çalışmalarını denetler.② Denetçi, toplantının amacını ve toplantı nedenini belirten yazılı bir notu yönetim kuruluna sunup Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasını talep edebilir.③ Görevlerin yerine getirilmesi gerektiğinde denetçi, bağlı şirketten işi raporlamasını isteyebilir. Bu durumda, bağlı ortaklık gecikmeden rapor vermediğinde veya raporun içeriğini doğrulamak gerektiğinde, bağlı ortaklığın iş ve mülk durumu araştırılabilir.④ Esas Sözleşme'nin 37 (3) maddesi hükümleri gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.Madde 48 (Denetimin Denetim Kaydı) Denetçi, denetimin bir kaydını hazırlamalıdır ve denetim kaydı, yürütme yöntemini ve denetimin sonucunu içermeli ve denetimi yapan denetçinin denetimi imzalaması veya imzalaması gerekir.Madde 49 (Denetim Ücreti ve kıdem tazminatı)1. 36 Madde 36 hükümleri, denetçilerin ücret ve kıdem tazminatı gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.2. Denetçinin tazminatını belirleme gündemi, müdürün tazminat tespitine ilişkin gündemden ayrı olarak kararlaştırılmalı ve çözülmelidir.Madde 50 (Amaç) Bu Yönetmeliğin amacı, yöneticiler tarafından kıdem tazminatı ödemesine ilişkin hususları öngörmektir.Madde 51 (Yöneticilerin Tanımı) Bu Yönetmelikte, yöneticiler genel kurulda seçilen ve tam zamanlı çalışanlar ile daimi olmayan çalışanlar dahil olmak üzere kayıtlı yönetici ve denetçidir.Madde 52 (Ödeme Süresi) Bir yıldan uzun süre hizmet vermiş olan bir müdür aşağıdaki nedenlerden birine sahipse, nedenin meydana geldiği andaki ücret kıdem tazminatı hesaplamasında belirtilen ödeme oranıyla çarpılır.1. Emekli olduğunuzda2. Maaşın yıllık maaşa dönüştürülmesi durumunda kıdem tazminatı, gelecekteki kıdem tazminatının ödenmemesi şartıyla sonuçlandırılır.3. Yarı zamanlı yönetici olduğunuzdaMadde 53 (Emekli olduğu zaman ödenecek ücret) Önceki maddede, maaş, tam zamanlı çalışmayan veya yıllık maaş sistemine dönüştürülen yılın hemen önceki ortalama üç yıllık maaştır. "Üç yıllık ortalama yıllık maaş" terimi emeklilik tarihinden itibaren geriye dönük olarak üç yıllık ortalama maaş dönüşüm tutarına yıllık ödenecek veya ödenecek toplam ikramiye tutarının 12 aya bölünmesiyle elde edilir.Madde 54 (Kıdem Tazminatı İçeriği) Bir yıldan uzun süredir hizmet vermiş olan bir yönetici, emeklilik sırasında ödeme oranını (ödeme oranı yıl için genel kurul toplantısında geçerli olan ödeme oranını belirler) çarparak hesaplanan tutarı öder. Prensip olarak, ödeme nakit olarak yapılır, ancak şirket ile yönetici arasında ödeme hakkında ayrı bir anlaşma varsa, kıdem tazminatının bir kısmı veya tamamı şirket tarafından tutulan menkul kıymetlerin ödenmesi veya sigortanın adı değiştirilerek değiştirilebilir. Ödeme tutarının nakit dışındaki ödeme şeklinde değerlendirilmesi, ödeme sırasında miras ve bağış yöntemi kapsamında değerlendirme yöntemine dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu kural yıllık maaş ödeyen yöneticiler için de geçerlidir ve eğer yöneticilerin pozisyonlarında bir değişiklik varsa veya yeniden istihdam alındığında kıdem tazminatı almazken çalışma dönemini hesaplanır.Madde 55 (Kıdem Tazminatı Ödeme Standartları) Yöneticiler için kıdem tazminatı ödemesi, çalışılan yıl sayısına göre aşağıdaki gibidir.1. Yönetici olarak 3 yıldan az hizmet alan Emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yılın yıllık ortalamasının% 10'unun çalışılan yıl sayısıyla çarpılmasıyla ödenir. (önceki üç yılın yıllık ortalama dönüşüm tutarı 30 milyon won ve emeklilik ödeneği 2 yıl için 6 milyon won'dur)2. 5 yıldan daha az hizmette olan emekli yöneticilerin emeklilik ödenekleri, emeklilik ayları, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın %10'una 0,5 ay eklenerek çalışma yılı sayısının çarpılmasıyla ödenir. (例 Önceki 3 aylık ortalama maaş 30 milyon won ve 4 yıllık emeklilik ödeneği 1.800 won'dur.)3. Yönetici olarak 10 yıldan az hizmet alan emeklilik memurları Emeklilik ödenekleri, emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık tutarın% 10'una bir ay eklenerek çalışma yıllarının çarpımı ile ödenir.4. Yönetici olarak 15 yıldan daha az hizmette olan emeklilik memurları Emeklilik ödeneği, emeklilik ödeneği, emeklilikten önceki üç yıllık yıllık ortalama dönüşüm miktarının% 10'una 1.5 ay eklenerek çalışma yılı sayısının çarpılmasıyla ödenir.5. Yöneticiler olarak 20 yıldan az çalışan emeklilik memurları Emeklilik ödenekleri, emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın% 10'una 2 ay eklenerek ödenir.6. Şirketimizde 20 yıl veya daha uzun süredir yönetici olarak çalışan emeklilik memurları Emeklilik ödenekleri, emeklilikten önceki üç yıllık ortalama yıllık miktarın% 10'una 3 ay eklenerek çalışılan yılların çarpımı ile ödenmektedir.7. Yukarıdaki 1 ila 6. maddelere dayanarak, her bir pozisyonu için ekleme oranı aşağıdaki gibidir ve aynı pozisyona aynı ekleme oranı uygulanır.Pozisyon Temsilci Direktörü (Başkan) Genel Müdür Yardımcısı (Denetim Dahil)Madde 56 (Görevdeki yıl sayısının hesaplanması) Görevdeki yıl sayısı bir yıl olarak hesaplanır. Ancak, görevdeki yılların devamsızlığı varsa, devamsızlık 6 ay'dan fazla ise 1 yıl, 6 ay 'dan azsa 6 ay olarak sayılır.Madde 57 (Emekli Teselli İkramiyesi) Özel liyakate sahip bir yönetici görev süresi boyunca emekliye ayrılırsa, 54. maddede belirtilen emeklilik ödeneğinin dışında, genel kurulun kararıyla, emeklilik ödeneğinin% 50'si içinde istifa ücreti ödenebilirMadde 58 (Görev süresinin hesaplanması) Görev süresinin hesaplanmasında, görev süresi içinde bir yıldan az devamsızlığı olması durumunda, aylık esas hesaplanır, ancak bir aydan az devamsızlığı olsa bir aydır. Ancak, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte çalışan yöneticiler bu düzenlemeye tabidir.Madde 59 (Emeklilik ayının ücretleri) Emeklilik ayının ücretleri, çalışma günlerinin sayısına bakılmaksızın tam olarak ödenir.Madde 60 (Ödeme Kısıtlamaları) Bir yönetici, şahsa ait nedenlerden ötürü hissedarların genel kurulunda bir karar aldıktan sonra veya mahkemeden çıkarılma kararı aldıktan sonra istifa ederse, bu yönetmelik kapsamındaki emeklilik ikramiyesi ödenmez.Bölüm 7 HesaplamaMadde 61 (İş Yılı) Bu şirketin iş yılı, her yılın 1 Ocak - 31 Aralık arasındadır.Madde 62 (Finansal tabloların ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması vb.)① Bu şirketin temsilcisi, olağan genel kurul tarihinden altı hafta önce aşağıdaki belgeleri, beraberindekispesifikasyonları ve iş raporlarını hazırlar ve denetlenecek. aşağıdaki genel belgeleri toplantıya sunar.1. Bilanço2. Gelir Tablosu3. Dağıtılmamış kârların elden çıkarılma beyanı veya açıkların elden çıkarılma beyanı② Denetçi, olağan genel kurul toplantısından bir hafta önce denetim raporunu temsilciye sunmalıdır.③ Temsilci, 1.fıkranın her bir belgeler ve beraberindeki beyanların belgelerini iş raporu ve denetim raporu ile birlikte olağan hissedarlar toplantısından bir hafta önce ve mekez şirkette beş yıl, şube müdürlüğünde üç yıl süreyle saklar.④ Temsilci, 1.fıkranın her bir belgelere ilişkin genel kurul onayının alınması durumunda, dış denetçilerin bilanço ve denetim görüşlerini kamuya açıklar.Madde 63 (Kâzancın elden çıkarılması) Şirket, dağıtılmamış kazançları her bir faaliyet yılı için elden çıkarmadan önce aşağıdaki şekilde dağıtır:1. Kar rezervi2. Diğer yasal yedekler3. Temettü4. İsteğe artık rezervi5. Diğer dağıtılmamış kârların elden çıkarılması tutarıMadde 64 (Karın Dağıtımı)1. Şirketin karı para ve hisse senetlerine bölünebilir.2. Karın temettüsü hisse olarak kullanıldığında, şirket çeşitli hisse senedi ihraç ettiğinde, genel kurul toplantısında diğer hisse senetleri ile de kullanılabilir.3. 1.fıkradaki temettü, her hesaplama dönemi sonu itibariyle hissedarlara veya hissedarlar listesinde yer alan kayıtlı taahhütlere ödenir.Madde 65 (Ara temettü)① Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası ve Finansal Yatırımlar İş Kanunu'nun 165-12. Maddesi uyarınca pay sahiplerine geçici temettü verebilir. Ara temettüler parasaldır.② 1.fıkra’ın kararı, 1.fıkra’ın kararı standart tarihinden sonraki 45 gün içinde yapılır.③ Ara temettüler, bir önceki döneminin bilançosunda net mülk tutarından her birinin tutarı ile çıkarılmış olandır.1. Son uzlaştırma dönemindeki sermaye miktarı2. Bir önceki uzlaştırma dönemine kadar birikmiş sermaye rezervleri ve kazanç yedeklerinin toplamı.3. Son uzlaştırma döneminin olağan genel kurul toplantısında kâr dağıtımına karar verilen tutar.4. Esas Sözleşme hükümleri veya genel kurul toplantısının son ödeme dönemine kadar karara bağlanması amacıyla elde edilen özel yedek akçeler5. Geçici temettülere göre uzlaştırma dönemi boyunca ayrılacak kar yedekleri tutarı.④ İş yılı başlama tarihinden sonra 1.fıkranın standart tarihinden önce yeni hisselerin ihraç edilmesi durumunda(rezervlerin sermaye transferi, hisse senedi temettüleri, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil talepleri ve yeni hissesenetlerinin yeni hisse senetleriyle kullanılması davaları) Ara temettü, önceki iş yılının sonunda çıkarıldığı kabuledilir. Ancak, Ara temettüden sonra ihraç edilen yeni payların, Ara temettü standardı tarihinden hemen sonraçıkarılmış olduğu kabul edilir.9. maddede imtiyazlı hisse senetleri üzerindeki ara temettüler, olağan hisse senetleriyle aynı temettü oranı uygulanır.Madde 66 (Temettü Ödemesi için Taleplerin Zamanaşımı)① Temettü alma hakkı için 5 yıl boyunca kullanılmazsa zamanaşımı süresi tamamlanacaktır. ② 1. fıkranın icrasının tamamlanmasından doğan temettüler bu şirkete aittir.Madde 67 (Dış Denetçilerin Atanması)Bir şirket dış denetçi atadığında, Hisse Senedi Şirketlerinin Dış Denetim Kanunu hükümlerine uygun olarak Denetim Komitesinin (veya Denetim Komitesinin) onayını almak zorundadır ve şirket dış denetçinin atanmasından sonra yapılan ilk genel hissedar toplantısıdır. Gerçekleri bildirir.EK1. (Yürürlük Tarihi) Bu Ana Sözleşme, tescil tarihinden itibaren geçerli olacaktır.2. (İlk iş yılı) şirketin ilk iş yılının zamanı şirketin kuruluş tarihinden yılın 31 Aralık tarihine kadardır.
dc.language.isotur
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.titleKaris Ana sözleşmesi
dc.typeDiğer Yayınlar
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü
dc.contributor.firstauthorID2635868


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record