Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Muhammed Şükrü
dc.date.accessioned2021-12-10T09:50:55Z
dc.date.available2021-12-10T09:50:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAydın M. Ş. , "29-72 aylık çocukların olumsuz ve prososyal yalan söyleme davranışlarının incelenmesi", Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.92-108, 2021
dc.identifier.otherav_16d205f1-6e49-4bfe-81b8-d65a98335d7b
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/168611
dc.identifier.urihttp://www.journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/234
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151234
dc.description.abstractYalan söyleme davranışları konusunda yapılan çalışmalar çocukların genellikle üç yaşından itibaren basit yalanlar söyleyebildiklerini göstermektedir. Ancak ülkemizde bu konuda çalışmaların yapılmamış olması, Türkiye’deki çocukların yalan söyleme becerileri konusunda yorum yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışmada ülkemizdeki okul öncesi dönem çocuklarının olumsuz ve prososyal yalan söyleme davranışları incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem ile yürütülmüş, yapılandırılmış doğrudan gözlemle davranışlar kaydedilmiştir. Çalışmaya yaşları 29-72 ay (Ortay= 51,94) arasında değişen 62’si kız, 62’si erkek olmak üzere toplam 124 çocuk katılmıştır. Katılımcıların olumsuz yalan söyleme davranışlarını değerlendirmek için cazibeye karşı koyma görevi, prososyal yalan söyleme davranışlarını değerlendirmek için de hayal kırıklığına uğratan hediye görevi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, olumsuz yalan söyleme konusunda büyük yaş çocuklarının anlamlı olarak daha başarılı oldukları; prososyal yalanların ise yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Bulgular büyük yaş çocuklarının gelişmekte olan bilişsel becerileri ve yaşla birlikte daha çok etkilendikleri sosyalleşme süreçleri kapsamında tartışılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan küçük yaş çocuklarının yalan söyleme davranışları konusunda öncü bilgiler sağlaması bakımından önem taşımaktadır.
dc.language.isoeng
dc.subjectPsychology (miscellaneous)
dc.subjectSocial Sciences & Humanities
dc.subjectGeneral Psychology
dc.subjectDevelopmental and Educational Psychology
dc.subjectGelişim Psikolojisi
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectPSİKOLOJİ, GELİŞTİRME
dc.subjectPsikoloji
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.title29-72 aylık çocukların olumsuz ve prososyal yalan söyleme davranışlarının incelenmesi
dc.typeMakale
dc.relation.journalErken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Psikoloji Bölümü
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage92
dc.identifier.endpage108
dc.contributor.firstauthorID2536812


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record