Show simple item record

dc.contributor.authorAteş Sarıdağ, Hazel
dc.contributor.authorErbaş, Rahime
dc.contributor.authorYorulmaz, A. Coşkun
dc.date.accessioned2021-03-06T10:03:36Z
dc.date.available2021-03-06T10:03:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationErbaş R., Ateş Sarıdağ H., Yorulmaz A. C. , "15-18 Yaş Arası Gebelı̇klerde Sağlık Mesleğı̇ Mensuplarının Suçu Bı̇ldı̇rme Yükümlülüğü ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, ss.95-112, 2020
dc.identifier.issn1309-6826
dc.identifier.otherav_e886d152-06b4-43cd-b328-45c0e9979f78
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/152817
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/e886d152-06b4-43cd-b328-45c0e9979f78/file
dc.description.abstract15-18 yaş grubu çocukların cinsel do- kunulmazlığının ihlalinin mevcudiyetine dair şüphenin oluşması halinde sağlık mes- leği mensuplarının durumu adli vaka olarak bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu durum TCK 279 maddesi gereği, kamu kurumlarında çalışanların; TCK’nın 280. maddesi gereği de özel sağlık kuruluşların- da çalışan sağlık mesleği mensuplarının bir yükümlülüğüdür. Nitekim Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin de 2008 yılında bil- dirdiği görüşünde TCK’nın söz konusu hü- kümlerine uygun olarak“18 yaş altındaki gebeliklerde resmi nikahı olmayan gebele-rin sağlık kurum ve kuruluşlarına başvur-duklarında tespiti halinde adli mercilere bil-dirimi gerektiği”belirtilmiştir. Ancak 2009 yılına gelindiğinde “18 yaş altındaki resmi nikahı olmayan gebeler, kamusal kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, bu ayrıma dikkat edilerek 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tama-mının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildiriminin gerektiği”şek- linde farklı yönde bir görüş bildirmiştir.Bu nedenle özellikle kadın doğum ihtisasın- da çalışan sağlık mesleği mensuplarının ge- belik kontrolüne gelmiş, gebe kalma tarihi 15-18 yaş arasına tekabül eden hastalarda bildirim yapma noktasında çekinceleri or- taya çıkmaktadır.Bu tereddütleri sağlık mesleği mensup- ları açısından ortadan kaldırmak amacıyla bu çalışmada ilk olarak, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 2008 ve 2009 yılla- rına ait görüşlerinin TCK ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilecektir. Sonrasında TCK’daki sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmelerini öngören düzenlemeleri, ço- cukların cinsel dokunulmazlığına ilişkin suçlar (özellikle TCK m.103 ve 104) ekseninde incelenecektir.Anahtar Kelimeler: Suç bildirme, ço- cuk, cinsel suçlar, gebelik, sağlık mesleği mensupları, hekim.
dc.language.isotur
dc.subjectHukuk
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal Bilimler Genel
dc.subjectCeza ve Ceza Usulü Hukuku
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectKANUN
dc.title15-18 Yaş Arası Gebelı̇klerde Sağlık Mesleğı̇ Mensuplarının Suçu Bı̇ldı̇rme Yükümlülüğü
dc.typeMakale
dc.relation.journalTürkiye Adalet Akademisi Dergisi
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Hukuk Fakültesi ,
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue41
dc.identifier.startpage95
dc.identifier.endpage112
dc.contributor.firstauthorID805128


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record