Show simple item record

dc.contributor.authorYEKEN, Tekin
dc.contributor.authorYÜKSEL, Fethi Ahmet
dc.date.accessioned2021-03-06T07:25:38Z
dc.date.available2021-03-06T07:25:38Z
dc.identifier.citationYEKEN T., YÜKSEL F. A. , "Doğu Anadolu Bölgesinin Aktif Tektoniği ve Jeotermal Alanlar", 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 21 - 25 Şubat 2000, ss.343
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_dc7c698a-fa0c-4c52-90e6-93f1b896a181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/145308
dc.identifier.urihttp://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/bea0403f89e400c_ek.pdf
dc.description.abstractArabistan ve Avrasya levhalarının birbirlerine göre rölatif hareketleriyle litosferik çarpışması sonucunda ileri derecede deformasyona uğrayan Anadolu'nun tektonik aktivitesi ve buna bağlı olarak sismik hareketliliği giderek önem kazanmaktadır. Yerkürenin merkezindeki ısı enerjisi bir yalıtkan karakterdeki yerkabuğundan yavaş bir kondüksiyonla yeryüzüne doğru akış göstermektedir. Ancak yerkabuğunun heterojen özelliğe sahip olması nedeniyle mohorovicic yüzeyinin sıcaklığı değişik değerler göstermektedir. Alp-Himalaya kuşağında yer alan Türkiye'nin -özellikle neotektonik dönemden sonra başlayan-bu tektonik aktivitesi sonucunda fay sistemleri ve volkanizma yardımıyla jeotermal sistemler meydana gelmiştir. Türkiyede volkanik bakımından aktif bölgeler, yüksek ısı akısına sahip alanlar ve sismoaktif bölgeler arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki yüksek enthalpili jeotermal alanların faylanma sistemleri ile bölgenin jeodinamiği ve tektonik gelişimi incelenmiştir. Ayrıca sismik aktivitenin yüksek olduğu bölgeler ile jeotermi alanlar arasında bulunan ilişkiler karşılaştırılın ıştır.
dc.language.isotur
dc.subjectYerbilimleri
dc.subjectMühendislik ve Teknoloji
dc.subjectJeoloji Mühendisliği
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.titleDoğu Anadolu Bölgesinin Aktif Tektoniği ve Jeotermal Alanlar
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentNiğde Üniversitesi , ,
dc.contributor.firstauthorID325999


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record