Show simple item record

dc.contributor.authorAKAYLI, TÜLAY
dc.contributor.authorÜRKÜ, ÇİĞDEM
dc.contributor.authorÇANAK, ÖZGÜR
dc.date.accessioned2021-03-05T18:26:18Z
dc.date.available2021-03-05T18:26:18Z
dc.identifier.citationAKAYLI T., ÜRKÜ Ç., ÇANAK Ö., "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndan İzole Edilen Gram-pozitif Bakterilerin Kontrolünde Micrococcus luteus’ un Kullanımı", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.39
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_ca562bbd-dada-4208-a92a-c8e6fa17aa78
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/134035
dc.description.abstractBu çalışma, yurdumuzun farklı bölgelerindeki hasta kültür gökkuşağı alabalıklarından Gram-pozitif karakterdeki patojen bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve bu bakterilere karşı yurdumuzdaki kültür balıklarından izole edilen Micrococcus luteus’un antagonistik etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla 2010 yılında Marmara ve Akdeniz bölgelerinde kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarından bakteriyolojik örnekleme çalışmaları yapılmış, hasta balıklardan izole edilen patojenik bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri tespit edilmiştir. Hasta alabalıklardan izole edilen patojenik Gram-pozitif bakterilerin Streptococcus ve Staphylococcus genuslarına ait oldukları belirlenmiştir. Gökkuşağı alabalığında patojen olan bu bakterilere karşı Micrococcus luteus’un antagonistik etkisi disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki hasta gökkuşağı alabalıklarından izole edilen Gram-pozitif patojenlerin neden olduğu hastalıkların önlenmesi amacıyla Micrococcus luteus’un probiyotik olarak kullanılacak hedef bakteriler arasında olduğu tespit edilmiştir.
dc.language.isotur
dc.subjectTemel Bilimler
dc.subjectYaşam Bilimleri
dc.subjectMikrobiyoloji
dc.subjectYaşam Bilimleri (LIFE)
dc.titleGökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndan İzole Edilen Gram-pozitif Bakterilerin Kontrolünde Micrococcus luteus’ un Kullanımı
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , ,
dc.contributor.firstauthorID624549


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record