Now showing items 1-1 of 1

    • TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ: Zemin ve Uygulama 

      Taşcı, Faruk; Kocakaya, Muhammed Erkam
      Küreselleşme süreci ile birlikte neo-liberal ekonomi politiğin üretim, tüketim ve yönetim biçimlerini derinden etkilediği görülmektedir. Özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini belirleyen dinamikler, ...