Show simple item record

dc.contributor.authorEmir, Serap
dc.date.accessioned2021-03-05T16:22:22Z
dc.date.available2021-03-05T16:22:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationEmir S., "Contributions of Teachers' Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions (Istanbul-Fatih Sample)", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.337-347, 2013
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_c0546333-10fe-4f86-bba9-3344a17e803a
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/127658
dc.description.abstractAraştırmanın temel amacı, öğretmenlerin düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordama gücünü belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için de, düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile ilişkisinin olup olmadığı ve düşünme stillerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordayıp yordamadığı belirlenmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma ilköğretim okullarında görev yapan 430 (202 bay, 228 bayan) öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Düşünme Stilleri Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapmaları ve değişkenlerin ara korelasyonları hesaplanmıştır. Daha sonra öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimlerini düşünme stillerinin yordama gücünü belirlemek için basamaklı regresyon (stepwise regression) analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilimleri ile düşünme stilleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Eleştirel düşünme eğilimlerini düşünme stillerinin yordadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, elde edilen bulgular ve doğurguları öğ- retim, öğrenme ve değerlendirme açısından tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler Bilişsel Stiller, Zihinsel Özerklik Teorisi, Düşünme Stilleri, Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi.
dc.language.isoeng
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyoloji
dc.subjectEğitim
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSosyal Bilimler Genel
dc.subjectEĞİTİM VE EĞİTİM ARAŞTIRMASI
dc.titleContributions of Teachers' Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions (Istanbul-Fatih Sample)
dc.typeMakale
dc.relation.journalKURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi , Özel Eğitim
dc.identifier.volume13
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage337
dc.identifier.endpage347
dc.contributor.firstauthorID28926


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record