Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkoyuncu, Fatih
dc.date.accessioned2021-03-05T12:55:32Z
dc.date.available2021-03-05T12:55:32Z
dc.identifier.citationÖzkoyuncu F., Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Sosyal Medya Yönetimiyle İlgili Rolleri, "Dijital İletişimde Güncel Konular", Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.157-185, 2020
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_af947ffb-d1e8-4e9b-8448-0118d08c9856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/117091
dc.identifier.urihttps://www.egitimyayinevi.com/
dc.description.abstractHalkla ilişkilerin en kısa ve etkili tanımlarından biri, “bir kuruluşun, oluşumun, inisiyatifin veya kişinin, kararlarından ve eylemlerinden etkilenen ve kararları ve eylemleriyle onu etkileyen paydaşlarıyla karşılıklı kabul ve anlayış temelinde ilişki kurarak bu ilişkiyi stratejik temelde yönetmesi” olarak yapılmıştır. Halkla ilişkiler disiplini, bu tanım noktasına gelene kadar tipik duyuru ve tanıtım çalışmalarından belirli bir hedef doğrultusunda ve bu nedenle stratejik temelli yönetilen bir süreç olmaya doğru evrilmiş, kuruluşlar içindeki vazgeçilmez yerleşik konumunu da bu “strateji temelli” yönetim anlayışından almıştır. Halkla ilişkiler bu gelişim içinde kuruluşlar içinde gittikçe daha üst yönetim seviyelerinde temsil edilen profesyoneller tarafından ifa edilen bir meslek haline gelmiştir. Bu gelişim çizgisi halen sürmektedir. Dijital teknolojilerin gelişimine paralel olarak sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği haline gelmesiyle halkla ilişkiler mesleği de yeni bir açılım kazanmıştır. Bu bölüm, bu açılımı halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri bağlamında masaya yatırmaktadır. Bu bakımdan, bölümde, ilk olarak dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler uygulayıcılarının rol tipolojileri ana unsurlarıyla incelendikten sonra iletişim profesyonellerinin sosyal medya yönetimine dair rolleri mercek altına alınmıştır. Daha sonra sosyal medya yönetimiyle ilgili nosyonların profesyonel iletişime, uygulayıcı rolleri açısından nasıl ek katkılar sağladığı ve bu katkıların literatürde kavramsallaştırılan rol tipolojileri içinde hangi noktalara tekabül ettiği anlatılmıştır.
dc.language.isotur
dc.publisherEğitim Kitabevi
dc.subjectİLETİŞİM
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectKitle İletişimi ve Araçları
dc.subjectİletişim Bilimleri
dc.subjectSosyal Bilimler Genel
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.titleDijital İletişimde Güncel Konular
dc.typeKitapta Bölüm
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , İletişim Fakültesi , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
dc.contributor.firstauthorID2205924


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record