Show simple item record

dc.contributor.authorYAZICI, Mine
dc.date.accessioned2021-03-02T21:35:48Z
dc.date.available2021-03-02T21:35:48Z
dc.identifier.citationYAZICI M., "Çeviribilimde Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Görgül bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III.Lisanüstü Eğitim Sempozyumu Lisans Üstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bildiriler 17-20 Ekim 2007 ss.565-571., Eskişehir, Türkiye, cilt.1, sa.1, ss.565
dc.identifier.otherav_07dffad7-e5aa-4c1e-b934-7b8c0024ba3a
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/11114
dc.identifier.urihttps://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/07dffad7-e5aa-4c1e-b934-7b8c0024ba3a/file
dc.description.abstractBu yazının amacı disiplinlerarası bir bilim dalı olarak çeviribilimin özgülüğünü tartışmaktır. Bu amaçla ilk önce disipilinlerarası kavramı üzerinde durulmuş, bunabağlı olarak çeviribilimin öteki bilim dallarıyla birincil ve ikincil ilişkileri tartışılmıştır. Bu bağlamda çevirbilimin özgül bir bilim dalı olmasında bu ilişkilerin Türkiye'deki etkisini ortaya çıkarmak üzere İstanbul Üniversitesi çeviribilim bölümünde bulunan 1985 ve 2006 yılları arasındaki tezlerden bir araştırma modeli geliştirilerek birincil ve ikincil ilişkilerden yola çıkan araştırmacıların çeviribilimin özgüllüğüne katkıları irdelenmiştir. Sözkonusu araştırma modeli, I. Aşamada,künye bilgileriyle ilgili paradigmaları, II.Aşamada araştırma süreciyle ilgili “inceleme odağı”, “kuramsal yaklaşım”, “kuramsal yöntem” gibi araştırma süreciyle ilgili paradigmaları, III. Aşamada ise elde edilen verileri doğrulamak üzere kaynakçayla ilgili “kaynakçanın güncelliği, kaynakların dil dağılımı ve kaynakçanın tutarlığıyla ilgili paradigmaları kapsamına almıştır. Sonuç bölümünde ise çeviribilimin özgüllüğüne katkıda bulunduğu saptanan tezler sözkonusu paradigmalar çerçevesinde sayısal verilerle gerekçelendirilerek açıklanmıştır.Bundan böyle sözkonusu yazıda hem çeviribilimsel bir araştırma modeli sunulmuş,hem de çeviribilimin özgüllüğünü kazanmasında disipilinlerarası ilişkilerin önemi“sistem kuramı”ndan yola çıkarak irdelenmiştir. Anahtar sözcükler: disiplinlerarası araştırma, bilimsel paradigma, görgülük, sistem kuramı, betimleyici araştırma, araştırma modeli, bütünce araştırması
dc.language.isotur
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.subjectSanat ve Beşeri Bilimler (AHCI)
dc.titleÇeviribilimde Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Görgül bir Araştırma
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentİstanbul Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi , Çeviribilim Bölümü
dc.identifier.volume1
dc.contributor.firstauthorID306269


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record