Show simple item record

dc.contributor.authorMuslu, Ramazan
dc.date2020
dc.date.accessioned2020-04-26T12:02:33Z
dc.date.available2020-04-26T12:02:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMuslu, R. (2009). Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risale: Erbilî'nin Mir'âtü'ş-şühûd fî beyâni vahdeti'l-vücüd'u. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), 23/303-323.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/503
dc.description.abstractBu çalışmada, Kâdirî şeyhlerinden Abdülkadir b. Muhyiddin el-Erbilî’nin (ö.1897) vahdet-i vücûd risalesi çerçevesinde konu ile ilgili görüşleri ele alınmıştır. Tarikat mensuplarının vahdet-i vücûda yaklaşımlarını üç kategoride değerlendiren müellif, ilk grubu hulûl ve ittihat fikrine sahip oldukları için eleştirmekte; ikinci grupta yer alan ârif ve muvahhitleri istikamet ehli ve ledünni ilim sahibi oldukları için övmektedir. O’na göre ârifler, vahdet-i vücûd konusunu doğru anlamışlardır. Üçüncü gruptakiler ise ikincilere göre daha yüksek derecede olup hakikat denizine daldıkları halde ağızlarından dine aykırı söz çıkmayan kimselerdir. Müellif her bir grubun vahdet-i vücûda yaklaşımını kısa ve öz olarak açıklamakta ve kendi görüşlerini de ifade etmektedir. Makalenin sonunda risalenin tam metni yer almaktadır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTasavvuf, Vahdet-i Vücûd, Kâdiriye, Hâlisiyye, Abdulkadir b. Muhyiddin el-Erbilîtr_TR
dc.titleVahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risâle: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-şühûd fî beyâni Vahdeti’l-vücûd’utr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalTasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi / Sufi Journal of Scientific & Academic Research, (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2)tr_TR
dc.contributor.departmentİstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm, Tasavvuf Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID000-0002-2216-0641tr_TR
dc.contributor.authorIDAAF-3521-2020tr_TR
dc.contributor.authorIDKNLCAA4AAAAJtr_TR
dc.identifier.issue23tr_TR
dc.identifier.startpage303tr_TR
dc.identifier.endpage323tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record