Now showing items 1-1 of 1

    • Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme 

      Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2005-08-25)
      Muavvizeteyn (Muavvizetan) Kur'an'ın 113 ve 114. surelerine verilen ortak isirndir. Nüzül şekli ve sebebi itibariyle tartışmalara konu olan Muavvizeteyn, aynı zamanda Kur'an'dan olup olmadığı yönünde de alimlerimiz arasında ...