Now showing items 1-1 of 1

    • Bir Kur'an Müfessiri Olarak Mehmet Akif 

      Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-12)
      Çalışmada Mehmet Akif Ersoy'un mensur ve manzum yazılarında Kur'an ayetlerine yaptığı tefsirler üzerinden Akif'in tefsirciliği konusu ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı şiir kitabı ile Sebilurreşad ve Sırat-i ...