Now showing items 1-1 of 1

    • Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur an Ve Bilimsel Buluşlar 

      Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2004-07-25)
      Bu çalışmada, öncelikle Kur'an'ın bilimsel gelişmeler karşısındaki genel tutumu çalışılmıştır. Bu bağlamda son dönemlerde büyük başarılar kaydedilen genetik alanındaki gelişmeler kısaca değerlendirilmiş, bazı Kur'an ...