Now showing items 1-1 of 1

    • Kur'an'da Kitap Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-i Mahfuz 

      Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2000-09-25)
      Bu çalışmada Kur'an'da çokça geçen kitap kavramının nelere tekabül ettiği üzerinde durulmaktadır. Bu cümleden olarak kitapla, Kur'an, Tevrat, İncil gibi kutsal metinler, başka bir ifadeyle somut kitaplar kast edilmiş ...