Now showing items 1-1 of 1

    • Chouraqui'nin Kur'an-ı Kerim Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar 

      Aydar, Hidayet; İstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü,Tefsir Ana Bilim Dalı; 0000-0002-7563-5073 (1999-03-15)
      Bu çalışmada Kur'an'ı Franszıca açeviren Choraqui'nin tercümesi üzerine bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Tercümenin iyi ve isabetli tarafları, tercümede yapılan hatalar, bunlardaki kasıt ve niyet, tercümenin başarısı, ...