Now showing items 1-1 of 1

    • Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi ve Türk Kültür Hayatına Katkıları 

      Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2006-09-25)
      Bu makalede, 1924 yılında kurulup 1933 yılında kapatılan İstanbul Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitim ve burada görev yapan öğretim üyelerinin Türk kültürüne katkıları ele alınmaktadır. Makalede, öncelikle Osmanlılar ...