Now showing items 1-1 of 1

    • Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri 

      Muslu, Ramazan (Erkam Yayınları, 2005)
      Mustafa Kemâleddin el-Bekrî, Halvetiyye tarîkatının Bekriyye şubesi kurucusudur. Abdülgani en-Nablûsî’nin himayesinde yetişti. Şam’da tanıştığı Halvetî-Şâbânî şeyhi Abdüllatîf b. Hüsâmeddin’e intisap etti. Şeyhinin vefâtından ...