Recent Submissions

 • Tıp Bilişimi e-Çalıştayı Açılış Konuşması 

  Ak, Mahmut; Bozbuğa, Nilgün; İstanbul Üniversitesi (2020-09-30)
 • es-Sevâdu’l-Azam’ın Farklı Nüshaları ve Müellifleri Üzerine 

  Adem Arıkan (Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2019-04-15)
  Türkler arasında İslâmiyetin yayılmasında önemli etkisi olan Sâmânîler/Sâmânoğulları Devleti’inin (204-395/819-1005) merkezinde Hanefi âlimlerin görüşleri büyük itibar görmekteydi. Sâmânî emîri İsmâîl b. Ahmed’in ...
 • Cumhuriyet Dönemi Fatih Camii'nde Hadis Eğitimi 

  Güşen, Seyit Ali (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018-12-19)
  Camilerin İslamî eğitimindeki yeri herkes tarafından bilinen bir hakikattir. Zira Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı icraatin bir cami inşası olduğu malumdur. Mescid-i Nebevî olarak bilinen bu cami, ...