Now showing items 1-1 of 1

    • Tıpta Dijitalleşme I 

      Güloğlu, Recep; Bozbuğa, Nilgün; Kurtulmuş Kosif, Fatma; Öncül, Mustafa Oral; Gülseçen, Sevinç; Sayın, Ömer Ali; Güray Efes, Ümit Begüm; Taş, Ferhat; Sözen, Ahmet Bilge; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı; İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı; İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü; İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü; İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavsi Ana Bilim Dalı; İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı (2020-09-30)