Istanbul University Open Access

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerde derinlik ve karmaşıklığa göre farklılaştırılmış fen öğretiminin başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutuma etkisi / Burcu Seher Çalıkoğlu ; tez danışmanı Nihat Gürel Kahveci.

Show simple item record

dc.creator Çalıkoğlu, Burcu Seher.
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2018-03-12T13:26:19Z
dc.date.available 2018-03-12T13:26:19Z
dc.identifier.uri http://acikerisim.istanbul.edu.tr/handle/123456789/2832
dc.description Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için sunulan eğitim hizmetleri, temelde zenginleştirme ve hızlandırma olmak üzere iki anlayış üzerine kurulmuştur. Türkiye’nin merkezi eğitim politikaları dikkate alındığında, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin düzeyine uygun bir eğitim programının geliştirilmesi için zenginleştirmenin uygun bir anlayış olduğu düşünülmüştür. Buradan hareketle Milli eğitim programları esas alınarak zenginleştirme anlayışı içerisinde, zorlayıcılığı artırabilecek ‘derinlik’, ‘karmaşıklık’, ‘soyutluk’ ve ‘yaratıcılık’ özelliklerinden, derinlik ve karmaşıklık seçilerek araştırmanın çerçevesi belli edilmiştir. Bu çerçevede araştırma, “üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için derinlik ve karmaşıklık özellikleri temel alınarak farklılaştırılmış fen eğitimi (a) akademik başarı, (b) bilimsel süreç becerileri ve (c) tutum değişkenlerinde etkili midir?” sorusuna yanıt aramıştır. Araştırma sorusuna cevap bulmak amacıyla, derinlik ve karmaşıklık yapıları teorik olarak incelenmiş, oluşturulan yapılar “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesine işlenmiştir. Bu şekilde farklılaştırılan eğitimin etkililiği, ‘kontrol gruplu ön test-son test’ deneysel deseninden yararlanılarak İstanbul ili Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu 5. sınıfta öğrenim gören 19 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, farklılaştırmanın üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri değişkenleri için etkili olduğunu göstermiştir. Tutum değişkeni ile ilgili elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.
dc.format PDF
dc.language tur eng
dc.publisher İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
dc.source 51359
dc.subject Üstün Zekalı Öğrenciler Eğitim.
dc.title Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerde derinlik ve karmaşıklığa göre farklılaştırılmış fen öğretiminin başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutuma etkisi / Burcu Seher Çalıkoğlu ; tez danışmanı Nihat Gürel Kahveci.
dc.type Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account