Istanbul University Open Access

Kil mineralojisinin ve kimyasal katkıların killerin dayanım özelliklerine etkisi. / Levent Kuş ; danışman Ali Malik Gözübol.

Show simple item record

dc.creator Kuş, Levent.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-09T11:59:24Z
dc.date.available 2018-03-09T11:59:24Z
dc.identifier.uri http://acikerisim.istanbul.edu.tr/handle/123456789/226
dc.description Killer, doğal ortamlarında çeşitli mühendislik yapıları için sorunlar teşkil etmekte ve bulundukları ortamlar ile farklı çevresel şartlar altında değişik kimyadaki sular ile etkileşim içine girebilmektedirler. Bu etkileşimler, suyun kimyası ile, kilde mineralojik boyutta farklı yapıların oluşmasına ile killerin dayanımını etkilemektedirler. Buna yönelik yürütülen bu çalışmada iki farklı kil örneği üzerine uygulanan saf su, kireçli su, karbonatlı su ve deniz suyu gibi katkı maddelerinin killer üzerinde mineralojik boyutta hangi etkilere yol açtığı, dolayısıyla kilin dayanımında meydana gelebilecek olan değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tezin bir amacı olarak, kullanılan katkı maddelerinin killerin stabilitesine yapacakları olumlu ya da olumsuz etkileri gözlemleyerek, bu anlamda elde edilecek sonuçlar ile, literatüre farklı bir bakış açısı sağlayarak katkıda bulunulmak istenmiştir. Bu çalışmada killerin doğal ortamlarında saf su, karbonatlı su, kireçli su ve deniz suyu etkisine farklı su muhtevalarında maruz kalmaları ile içsel sürtünme açısı ve kohezyon değerlerinde meydana gelebilecek olan değişimler incelenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen iki farklı kil örnekleri üzerinde kesme kutusu deneyi, serbest basınç deneyi ve kıvam limitleri deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda çalışılan farklı su çeşitlerinin kil numuneler üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüş ve elde edilen deney bulguları, elektron mikroskopu (ESEM) analiz verileriyle desteklenmiştir. Ayrıca kil numunelerinin mineralojik yapısını ve mineral içeriğini anlamak amacıyla mineraloji analizi (XRD) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, kireçli su ile yapı kazanmış numunelerin, diğer sulara göre daha yüksek içsel sürtünme açısı değerleri verdiği, karbonatlı suyun Gürpınar formasyonu killerinde, kesme kutusu deneylerinde, daha az etkinlik gösterdiği, ancak hem Gürpınar hem de Danişmen formasyonuna ait killerde, serbest basınç deneylerinde, genel anlamda saf su ve deniz suyundan daha yüksek değerler verdiği, deniz suyunun ise, dayanımı, genel olarak arttırdığı bulunmuştur. Su muhtevası arttıkça dayanımda gözlenen bu sıralamanın değişmediği, ancak genel olarak su muhtevasının arttıkça dayanımların beklendiği gibi düştüğü görülmüştür.
dc.format PDF
dc.language tur eng
dc.publisher İstanbul Üniversitesi. eoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. Jeoloji Mühendisliği Programı.
dc.source 53461
dc.subject Kil mineralojisi. ?UNAUTHORIZED
dc.title Kil mineralojisinin ve kimyasal katkıların killerin dayanım özelliklerine etkisi. / Levent Kuş ; danışman Ali Malik Gözübol.
dc.type Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account