Istanbul University Open Access

Retrospektif çalışma : ortodontik tedavinin kamuda ücretlendirilmesinde ‘tedavi zorluk derecesi’ belirleyici bir kriter olabilir mi? / Nazlı Akçay Özcan ; danışman Nil Cura.

Show simple item record

dc.creator Özcan, Nazlı Akçay, 1988-
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-03-12T11:41:37Z
dc.date.available 2018-03-12T11:41:37Z
dc.identifier.uri http://acikerisim.istanbul.edu.tr/handle/123456789/2260
dc.description Çalışmada, ortodontik tedavi zorluğunun kamuda tanıya dayalı olarak ödenen ortodontik tedavi hizmeti ücretlerine geliştirici ilave bir faktör olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı arşivinde yer alan 412 olguya ait ortodontik modeller üzerinde ICON indeksi kullanılarak tedavi ihtiyacı ve tedavi zorluğu; NOTI indeksi kullanılarak tedavi ihtiyacı belirlenmiştir. ICON indeksinin tedavi zorluğunu ölçmedeki yeterliliğini belirlemek amacıyla, ICON indeksi tedavi zorluğu ile NOTI indeksi tedavi ihtiyacı arasındaki korelasyon incelenmiştir. Çalışmanın ikinci basamağını, ortodontik tedavi ücretlendirilmesi ile ilgili değerlendirmeler oluşturmuştur. Bu değerlendirmeler ICON indeksine göre tedavi ihtiyacı bulunan 324 olgu üzerinde gerçekleşmiştir. Tedavi ücretlerinin belirlenmesi amacıyla tanıya dayalı yöntem ve NOTI indeksi kullanılmıştır. Tanıya dayalı ortodontik tedavi gruplarında, ücretlendirmenin tedavi zorluğu açısından yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla ICON indeksi skorları karşılaştırılmıştır. ICON indeksi tedavi zorluk gruplarında, tanıya dayalı ödenen ve NOTI indeksi rehberliğinde ödenen ortodontik tedavi hizmeti ücretleri karşılaştırılarak incelenmiştir. İncelemeler sonucunda ICON indeksi tedavi zorluğu ile NOTI indeksi tedavi ihtiyacı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Tanıya dayalı ücretlendirmenin, tedavi zorluğu açısından yeterli olmadığı görülmüştür. Ortodontik tedavinin kamuda ücretlendirilmesinde tanıya dayalı yöntem yerine, tedavi zorluğunun kriter alındığı bir ücretlendirme yönteminin geliştirilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür.
dc.format PDF
dc.language tur eng
dc.publisher İstanbul Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi. Ortodonti Anabilim Dalı Ortodonti Programı.
dc.source 56344
dc.subject Ortodonti Tedavi.
dc.title Retrospektif çalışma : ortodontik tedavinin kamuda ücretlendirilmesinde ‘tedavi zorluk derecesi’ belirleyici bir kriter olabilir mi? / Nazlı Akçay Özcan ; danışman Nil Cura.
dc.type Tez (Uzmanlık) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account