Istanbul University Open Access

Aktivasyonla indüklenen sitidin deaminazın gen ekspresyon düzeyi ile kronik miyeloid löseminin progresyonu arasındaki ilişkinin araştırılması / Emin Oğuz ; tez danışmanı Akif Selim Yavuz.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account