Now showing items 1-1 of 1

    • Nonsendromik süpernümerer dişler 

      Barlak, Pelin; Seymen, Figen; Koruyucu, Mine; Kasımoğlu, Yelda; Gençay, Koray (2014)
      <p>S&uuml;pern&uuml;merer dişler (SN), diş arkında fazladan yer alan dişlerdir. Sıklıkla &uuml;st &ccedil;ene &ouml;n b&ouml;lgede lokalize olmaktadırlar. Tek veya &ccedil;ok sayıda, tek tarafı veya &ccedil;ift tarafı ...