Now showing items 1-2 of 2

  • Büvehîler Döneminde Mu'tezile-İmâmiyye Etkileşimi 

   Altun, Bekir (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Büveyhîler, Zeydî-Mu'tezilî geleneğin olduğu bir coğrafyada zuhur etmiş ve Sünnî Abbâsî yönetimini bir asrı aşkın süre hâkimiyeti altına almış Şiî bir hanedanlıktır. Bu süre zarfında bünyesinde İmâmiyye ve Mu'tezile ...
  • Selefîlik-Vehhâbîlik ve Türkiye'deki Faaliyetleri 

   Altun, Bekir (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Selefîlik-Vehhabîlik, toplumu bid'atlerden temizlemek, sahih İslam'ı tekrar ihya etmek amacıyla Dir'iyye'de, Muhammed b. Abdülvehhab ve Muhammed b. Suud arasında 1744 yılında yapılan anlaşma neticesinde ...