İstanbul Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap,kamale,tez,bildiri,rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarında digital ortamda depolar, etkisini arttırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunar.

Select a community to browse its collections.

 • Sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecine etkisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi örneği 

  Mavnacıoğlu, Zeynep (İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı., 2017)
  Bu tezle; sosyal medya ve tüketici ilişkisi ele alınarak, sosyal medyanın tüketicile-rin ticari faaliyetlerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan sosyal ...
 • Suça sürüklenen çocukların ruhsal işleyişlerinin projektif testlerle değerlendirilmesi 

  Demir, Aysel (İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Bilim Dalı., 2017)
  Bu çalışmanın amacı suça sürüklenen çocukların ruhsal işleyişlerinin sembolizasyon kapasiteleri açısından projektif testler aracılığı ile değerlendirilmesidir. Çalışmanın araştırma grubu hırsızlık suçuna sürüklenen ve ...
 • Nâzım Hikmet'in şiirlerinde aşk ve kadın 

  Uyanık, Ayhan (İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı., 2017)
  Aşk, insanoğlu ile var olan bir duygudur. Nâzım Hikmet, bu duyguyu en coşkulu biçimde yaşayan ve şiirlerinde çokça işleyen bir sanatçıdır. Nâzım Hikmet, hem şiirleri, hem ideolojisi hem de aşkları ile Cumhuriyet devri Türk ...
 • Uluslararası hukukta zarar giderimi ve Ermeni talepleri 

  Kiraz, Ertan (İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Harp Harekat Hukuku Anabilim Dalı., 2016)
  1915 Olayları son yıllarda Ermeni tezini savunan yazarlar tarafından daha fazla dile getirilmeye başlanmıştır. Ermeni tarafı 1915 olayları ile ilgili olarak soykırım suçunun hukuki anlamda gerçekleşip gerçekleşmediğini ...
 • Yalçın Tosun öykülerinde toplumsal cinsiyetin inşası 

  Abdal, Göksenin (İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı., 2017)
  Yalçın Tosun öyküleri, toplumsal cinsiyet kavramını ve cinsel kimlik kategorilerini tartışmaya olanak tanıyan birçok unsur içerir. Yazar; kadın, erkek, çocuk karakterlerle yarattığı yazın dünyası içerisinde birçok normatif ...

View more